Упражнение: Как да кажем „много“? Muy o Mucho?


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Как да кажем „много“? Muy o Mucho? ви позволява да се упражните върху начините за изразяване на количество. Ще имате възможността да проверите дали правилно ги употребявате и как ги съгласувате.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко основни начина в испанския език съществуват, за да кажем "много" ?
5т. 2. С помощта на кои думи казваме "много" на испански език?
5т. 3. Думата mucho се отнася до:
5т. 4. В примера muchos ordenadores забелязваме, че mucho стои пред съществителните и се съгласува с тях по род и число.
5т. 5. Коя е липсващата форма: Mucho Mucha Muchos
6т. 6. Използваме mucho що се отнася до глаголни действия, в като думата mucho стои преди глагол.
6т. 7. В изречението "Antoan come mucho." нямаме промяна в рода или числото на mucho.
6т. 8. Другия начин за да кажем "много" се отнася до:
6т. 9. Как се превежда на испански език "много студена вода"?
6т. 10. Muy няма промяна в рода или в числото си и стои след прилагателното име.
6т. 11. Коя е липсващата дума в изречението, означаваща "много"? Laura vive lejos. Cada mañana se levanta……..temprano.
6т. 12. Попълнете липсващата дума.
11т. 13. Попълнете липсващата дума.
11т. 14. Попълнете липсващата дума.
11т. 15. Преведете на испански език изречението: Обичам те много.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!