Упражнение: Глаголът ¨Estar¨ и деепричастие. El verbo ¨Estar¨ y Gerundio.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Глаголът ¨Estar¨ и деепричастие. El verbo ¨Estar¨ y Gerundio. ви позволява да се упражните върху това как се описва продължителността на действието в момента на говоренето, как използваме комбинацията от глагола ESTAR и деепричастието Gerundio, които заедно образуват перифраза. Ще имате възможността да проверите дали правилно използвате и образувате деепричастието Gerundio.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Глаголните перифрази представляват конструкции от спрегнат глагол плюс една от трите нелични форми инфинитив, причастие или деепричастие, като м/у тях понякога може и да има и предлог.
5т. 2. ESTAR + GERUNDIO е:
5т. 3. Какво означава gerundio?
5т. 4. Образуваме деепричастие като за глаголите от първа група премахваме окончанието -ar и прибавяме окончанието за деепричастие за първа група -ando.
5т. 5. За глаголите от втора група премахваме окончанието -er и прибавяме окончанието за деепричастие за втора група:
6т. 6. Вярно ли е, че глаголите от трета група получават същото окончание като тези от втора?
6т. 7. При образуването на деепричастие на глагола dormir имаме промяна от O в:
6т. 8. При някои от глаголите с неправилност e-ie, образуването на деепричастие се получава с промяна от e в:
6т. 9. Изключение е формата на глагола IR , който става yendo.
6т. 10. Свържете глаголите с техните деепричастия.
6т. 11. Как се образува перифразата estar + gerundio на глагола esperar за първо лице, единствено число?
6т. 12. Перифразата estar + gerundio се употребява в момента на говоренето и замества presente de subjuntivo.
11т. 13. Преведете на български език изречението:
  • Yo estoy esperando a Laura.
11т. 14. Преведете на испански език изречението:
  • Научаваме нови неща.
11т. 15. Попълнете липсващата дума, като използвате глагола lavar.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

17:00 - 30.11.2016

Здравейте, моля погледнете отговорите на 11 въпрос, има правописна грешка на верният отговор ! Пише: estoy esprando.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:14 - 09.12.2016

Благодарим Ви за наблюдателността! Печатната грешка е поправена! :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.