Упражнение: Глаголи с неправилност E-IE.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Глаголи с неправилност E-IE ви позволява да се упражните върху много неправилни глаголи в испанския език, които могат да се обединят в група с обща неправилност. Ще имате възможността да проверите дали правилно ги спрягате и кога да ги употребявате.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Неправилност всъщност означава, че в спрежението на глаголите ще има промяна спрямо инфинитива и тя се крие в една буква.
5т. 2. Какво означава глагола empezar?
5т. 3. Каква е формата за първо лице, единствено число на глагола empezar?
5т. 4. Тази неправилност e-ie се изразява в това, че заменяме от инфинитива на глагола буквата e с буквите ie във всички форми на неговото спрежение в сегашно време, освен в:
5т. 5. Глаголът empezar има свой синоним, който също принадлежи към групата с неправилност e-ie, и това е глаголът comenzar.
6т. 6. Каква е формата за трето лице, единствено число на глагола comenzar?
6т. 7. Какво е общото между глаголите empezar и comenzar освен, че означават започвам и са от първа група?
6т. 8. Глаголът pensar означава пенсионирам се.
6т. 9. Каква е формата за трето лице, множествено число на глагола pensar?
6т. 10. Когато искаме да кажем, че си мислим за нещо или някого, използваме израза:
6т. 11. Когато искаме да изразим мнение за нещо, използваме израза:
6т. 12. Какъв е приблизителният брой на глаголите с неправилност e-ie?
11т. 13. Кой е този испански глагол, който означава едновременно харесвам, обичам и искам.
11т. 14. Преведете на български език изречението:
  • Quiero hablar con Luisa.
11т. 15. Преведете на български език изречението:
  • Quiero mucho a mi hermana.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!