Упражнение: Опростяване на ирационални изрази


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Опростяване на ирационални изрази" по математика за 8. клас ще затвърдите уменията за опростяване на ирационален израз. Кой алгебричен израз е ирационален израз? Кога един радикал е в нормален вид? Решете задачите от теста, за да упражните действията за привеждане на радикал в нормален вид. Задачите ще ви помогнат да усвоите и затвърдите знанията за работа с ирационални изрази. Работете, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че: Алгебричен израз, който съдържа корен (радикал) се нарича ирационален израз.
5т. 2. Отбележете верните условия:
  • Един радикал е в нормален вид, ако подкоренната му величина...
5т. 3. Вярно ли е, че:
  • Множителят пред знака на радикала, приведен в нормален вид, се нарича коефициент на корена (радикала).
5т. 4. В радикала  5m^{2}\sqrt{5}  коефициент е:
5т. 5. В нормален вид ли е радикалът 4b\sqrt{b} ?
6т. 6. Отбележете радикалите, които са в нормален вид.
6т. 7. Приведете радикала в нормален вид:
  • \sqrt{25b^{3}}
6т. 8. Приведете в нормален вид:
  • \sqrt{9m^{5}}
6т. 9. Рационализирайте знаменателя на дробта:
  • \frac{2}{\sqrt{3}}
6т. 10. Освободете подкоренната величина от знаменател \sqrt{\frac{11}{27}}. Отбележете равните изрази на дадения израз.
6т. 11. Отбележете равните изрази на дадения:
  • \frac{6}{\sqrt{12}}
6т. 12. Извършете действията.
  • (x-\sqrt{5})(x%2B\sqrt{5}) =
11т. 13. Рационализирайте знаменателя.
  • \frac{2}{\sqrt{3}-\sqrt{5}}  =
11т. 14. Рационализирайте знаменателя.
  • \frac{8}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} =
11т. 15. Ако m е коефициентът на  радикала  \frac{5}{2\sqrt{7}}  , а n е коефициентът на  \frac{3}{7\sqrt{12}} ,
  • сравнете коефициентите на двата радикала, като използвате знаците за сравнение <, >, =

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!