Упражнение: Анализиращо кръстосване


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Анализиращо кръстосване" ще затвърдите знанията си за анализиращо кръстосване с помощта на различни кръстоски, а също така и за доминантни и рецесивни алели. Имате възможност да видите за какво се използва анализиращото кръстосване и самоопрашването. Част от този тест по биология са и различни видове задачи, с които се установява дали родителските форми са хомо- или хетерозиготни индивиди. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Анализиращо е кръстосването на:
5т. 2. Какво се наблюдава в поколението на хетерозиготен индивид, при анализиращо кръстосване?
5т. 3. Как може да се определи генотипът на даден индивид, ако е известен само неговият фенотип?
5т. 4. Ако широките листа доминират над тесните листа, то посочете възможните генотипове на цветя с широки листа.
5т. 5. Широките листа на цветята доминират над тесните. За да има цветя с тесни листа, поне единият алел трябва да бъде рецесивен.
6т. 6. Подредете правилно твърдението:
6т. 7. Анализатор е индивидът, хомозиготен по рецесивния алел.
6т. 8. Може ли чрез анализиращо кръстосване да се провери генотипът на индивиди с фенотипно проявени доминантни алели?
6т. 9. Ако анализираният индивид е хетерозиготен, в поколението от анализиращото кръстосване може да се получи разпадане по изследвания белег в съотношение:
6т. 10. Посочете кръстоски, които показват самоопрашване:
6т. 11. В една птицеферма всички птици били с розовиден гребен. Фермерът искал да знае кои от тях са хомозиготни. Чрез кръстосване на кои генотипове може да се провери?
6т. 12. В една птицеферма всички птици били с розовиден гребен. Фермерът искал да знае кои от тях са хетерозиготни. Чрез кръстосване на кои генотипове може да се провери?
11т. 13. Попълнете липсващите думи:
11т. 14. Свържете правилно твърденията:
11т. 15. Разгледайте схемата и попълнете липсващите думи:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!