Упражнение: Височини на триъгълник


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Височини на триъгълник" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили понятието "височина на триъгълник". Колко височини има триъгълникът? Как се означават височините на триъгълника? Къде лежат петите на височините на тъпоъгълен триъгълник? С кои отсечки съвпадат височините през острите ъгли на правоъгълен триъгълник? Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията си за височини на триъгълник и станете най-добрите в задачите по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отсечката, която съединява връх на триъгълник с точка от противоположната страна (или от правата, съдържаща тази страна) и е перпендикулярна на нея, се нарича:
5т. 2. В ΔАВС със страни a, b и c, височината през върха С се означава:  
5т. 3. Според означенията на чертежа височина на ΔАВС през върха С е отсечката:
5т. 4. Отсечката CH e височина на триъгълника АВС през върха С. Според чертежа триъгълникът АВС е:
5т. 5. Триъгълникът АВС е правоъгълен (∠С=90º). Височината през върха А към страната ВС съвпада b
6т. 6. В ΔАВС страната ВС е 6 см, а височината към нея е 4,2 см. Намерете лицето S на триъгълника.
6т. 7. Лицето на триъгълник АВС е 16 кв см. Страната АС има дължина 5 см. Намерете дължината на височината h_{b}.
6т. 8. Периметърът Р на равнобедрен триъгълник e 32 м. Бедрото на триъгълника има дължина 10 м. Височината към основата на триъгълника е с дължина:
6т. 9. В ΔАВС страната АВ=8 см, страната ВС=10 см височината h_{a}=5 см. Намерете височината h_{c}.
6т. 10. Намерете височината СD към основата на равнобедрен триъгълник АВС, ако периметърът на ΔАDC е 24 см, а периметърът на ΔАВС е 32 см.
6т. 11. Ъгълът, който сключват бедрата на равнобедрен триъгълник, е равен на съответния си външен ъгъл. Ако дължината на бедрото на триъгълника е 10 дм, намерете лицето S на триъгълника.
6т. 12. Външните ъгли на триъгълник АВС са два пъти по-големи от вътрешните ъгли на триъгълника. Лицето на триъгълника S=6а кв см. Намерете дължината на височината на триъгълника.
11т. 13. Лицето на триъгълник АЕС е 12 кв см. Лицето на триъгълник АВС е 26 кв см. Дължината на отсечката АЕ е 6 см. Намерете дължината на отсечката ВЕ.
11т. 14. Даден е четириъгълник АВСD, чиито диагонали АС и BD се пресичат в точка О и са перпендикулярни.
  • Ако DО=5 м и лицата S_{ADC}:S_{ABC}=1:2, намерете дължината на отсечката ВО.
11т. 15. Страната на равностранен триъгълник DBE е половината от страната на равностранен триъгълник АВС. Ако S_{DBE}:S_{ABC}=1:4, как се отнасят височините на триъгълниците EF и CD?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!