Упражнение: Дихибридно кръстосване. Решетка на Пънет


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Дихибридно кръстосване. Решетка на Пънет” ще проверите знанията си за дихибридното кръстосване. Какво проследява това кръстосване? Какво представлява решетката на Пънет? Ще имате възможност отново да упражните термини като гени, алели, генотип и фенотип. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дихибридното кръстосване проследява унаследяването на:
5т. 2. Едновременното унаследяване на гените за високо/ниско стъбло и за червени/бели цветове при хибридизация на сортове грах е пример за:
5т. 3. Кафявият цвят на очите е доминантен белег.
5т. 4. Посочете хомозиготните индивиди.
5т. 5. Гените за един и същ белег се намират на едно и също място в хромозомната двойка.
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Цветът на очите и формата на носа са белези, които:
6т. 8. Какъв ще бъде фенотипът на генотип AaBb, където:
  • А- алел за кафяви очи, а- алел за сини очи, В- алел за голям нос, b- алел за малък нос
6т. 9. Какъв ще бъде фенотипът на генотип aaBb, където:
  • А- алел за кафяви очи, а- алел за сини очи, В- алел за голям нос, b- алел за малък нос
6т. 10. Свържете правилно генотипа със съответния му фенотип.
  • A и а са белег за цвят на очите; B и b са белег за големина на носа
6т. 11. Каква е честотата на индивидите (при дихибридно кръстосване), хомозиготни по всички доминантни или по всички рецесивни алели?
6т. 12. Проявява ли се рецесивният белег във F1 при дихибридното кръстосване?
11т. 13. При кръстосване на два дихетерозиготни индивида от F1 се развиват тикви с различен фенотип, където А- бял цвят; а- жълт цвят на тиквите; B- дисковидна форма; b- сферична форма на тиквите.
  • Свържете правилно фенотипа със съответния му генотип.
11т. 14. Отговорете с ДА или НЕ на следните въпроси:
11т. 15. А е алел за кафяв цвят на очите, а- алел за син цвят на очите; B- алел за десничарство (умението на човек да си служи с дясната си ръка), b- алел за левичарство.
  • Попълнете липсващите думи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!