Упражнение: Вещества. Превръщане на веществата (Обобщение)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по човекът и природата за 6. клас "Вещества. Превръщане на веществата (Обобщение)" ще затвърдите знанията си за атомите. Какво е химичен елемент? Веществата - колко вида има и какъв е стоежът им? Имате възможност да тествате знанията си за видовете химични реакции и употребата на веществата. Част от този тест по човекът и природата са и изучените вещества и тяхното приложение. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Атомът е:
5т. 2. Химичният елемент е съвкупност от атоми с различен брой протони в ядрата.
5т. 3. В кой ред са изброени само химични елементи?
5т. 4. Според строежа си, веществата се делят на:
5т. 5. Колко вида са химичните реакции?
6т. 6. Сложните вещества са изградени от:
6т. 7. Подредете правилно.
6т. 8. В практиката не се използва чистото желязо, а само неговите сплави. Защо?
6т. 9. Какво определят строежът и съставът на веществата?
6т. 10. Посочете начините за определяне на физичните свойства на веществата.
6т. 11. Водородът НЕ е активен химичен елемент.
6т. 12. Свържете правилно.
11т. 13. Попълнете липсващите думи.
11т. 14. Свържете правилно веществата с тяхната характеристика.
11т. 15. Свържете веществото с мястото му на приложение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!