Упражнение: Парников ефект


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 9. клас "Парников ефект” ще проверите какво сте научили за това явление. Какво представлява парниковият ефект? Какви са причините за неговата поява? Каква е ролята на човека? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На колко компонента се разделя слънчевата светлина?
5т. 2. Въглеродният диоксид поглъща:
5т. 3. Инфрачервената светлина НЕ достига до земната повърхност.
5т. 4. Може ли видимата светлина да загрее земната повърхност?
5т. 5. Процесът, при който се задържа голямо количество топлина в ниските атмосферни слоеве, се нарича:
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Кое от твърденията е вярно?
6т. 8. Листата на растенията са зелени, защото те:
6т. 9. Ако едно тяло от земната повърхност е загрято до определена температура, какви лъчи излъчва то?
6т. 10. Вярно ли е, че ледът има по-голяма отражателна способност, отколкото почвата и растенията?
6т. 11. Кои от посочените дейности могат да доведат до ускоряване на парниковия ефект?
6т. 12. Вярно ли е, че концентрациите на въглероден диоксид са се променяли многократно в миналото?
11т. 13. Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 14. Разгледайте картинката и под всяко означение поставете съответния вид светлина.
11т. 15. Попълнете изпуснатите думи в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!