Упражнение: Двойните съгласни в немски език. Комбинациите ck и tz.


Описание на упражнението

Знаете ли вече защо в някои думи пишем двойна съгласна като в Mutter, Wasser, Suppe, Kaff? Двойни съгласни kk и zz почти не се срещат в немски език, но с каква комбинация от съгласни ги заменяме? Познавате ли и изключенията, които се пишат точно с kk и zz? Тествайте знанията си с онлайн упражнението за ниво А2 "Двойните съгласни в немски език. Комбинациите ck и tz." за правописа на немските думи с една или две съгласни и добийте увереност, че когато пишете и говорите, не допускате досадни грешки.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете думите с подходящите картинки.
5т. 2. Свържете значенията на български и немски език.
5т. 3. Какво качество може да притежава шоколадът?
5т. 4. Свържете значенията на български и немски език.
5т. 5. Кои две съществителни имена са названия на птици?
6т. 6.
  • Изберете правилния отговор.
  • Глаголът sammeln се пише с двойна съгласна mm, следователно ...
6т. 7. Допишете правилото.
  • Двойно kk в немските думи се среща рядко. Вместо това ползваме комбинацията от  ...
6т. 8. Допишете правилото.
  • Двойно zz в немските думи се среща рядко. Вместо това ползваме комбинацията от ...
6т. 9. Вярно ли е твърдението?
  • Глаголните форми lasen и lassen се пишат различно, но се четат напълно еднакво.
6т. 10. В кои от думите ударената гласна U е кратка?
6т. 11. В кои от думите ударената гласна О е кратка?
6т. 12. Всички изброени думи ли се пишат с CK?
  • Acku, Wecker, Locke
11т. 13. Попълнете ck или tz.
11т. 14. Свържете частите на думите.
11т. 15. Попълнете необходимата двойна съгласна или комбинация от съгласни.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!