Упражнение: Past Simple. Минало просто. Правилни глаголи. Правописни правила. Regular verbs. Spelling rules


Описание на упражнението

С онлайн упражнението “Past Simple. Минало просто. Правилни глаголи. Правописни правила. Regular verbs. Spelling rules” по английски език за 6. клас ще тествате знанията си за правописните правила при добавяне на –d, –ed, -ied на правилните глаголи (regular verbs). Отново ще покажете колко добре знаете кога глаголът е в минало време и кога трябва да остане в основна форма (infinitive). Упражнете се с различни глаголи (verbs), попълнете пропуските си и се радвайте на наближаващите контролни в училище, за да покажете знанията си! Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. При Past simple (минало просто) пишем глагола в минало време само в:
5т. 2. В Past simple (минало просто) пишем спомагателния глагол did и глагол в основна форма при:
5т. 3. Допишете правилата с d и ed.
5т. 4. Довършете правилото с ied и ed.
5т. 5. В положителните изречения на Past simple (минало просто) при някои специални глаголи удвояваме последната съгласна и добавяме -ed.
 • Пример: drop - dropped
 • stop - stopped
 • travel - travelled
6т. 6. Свържете правилата за правилните глаголи в Past simple (минало просто) с примерите им.
6т. 7. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • She __________ yesterday evening.
6т. 8. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • They _______ in a big house two years ago.
6т. 9. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • She _________ a lot last night.
6т. 10. Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
6т. 11. Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
6т. 12. Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
11т. 13. Допишете глаголите в минало време.
 • Пример:
 • (играя) play - played
 • (усмихвам се) smile - smiled
 • (нося) carry - carried
 • (ограбвам) rob - robbed
11т. 14. Свържете.
11т. 15. Превърнете глаголите в минало време и ги попълнете на правилните места в положителните изречения.
 • Пример: She    entered    (enter) the classroom ten minutes ago.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!