Упражнение: Важни текстови задачи с въвеждане на части от числото 1


Описание на упражнението

В онлайн упражнението по математика за 5. клас "Важни текстови задачи с въвеждане на части от числото 1" ще се уверите дали правилно умеете да намирате по дадени части от цяло - други негови части. Ще решите задачи за пълнене на басейн от тръби, извършване на работа от майстори и други. Ще проверите верни или грешни решени задачи. Ще решавате текстови задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Майката на Мира изхарчила за една седмица  \frac{2}{7} част от заплатата си. Каква част от заплатата й е останала?
5т. 2. Трима рибари наловили много риба. Първият уловил \frac{5}{36} от целия улов, а вторият - \frac{11}{36}. Каква част от целия улов е уловил третият рибар?
5т. 3. Един бояджия може да боядиса една сграда сам за 6 дни, като всеки ден боядисва една и съща площ от нея. Каква част от работата може да боядиса за 1 ден, 3 дни и 6 дни?
5т. 4. Една тръба пълни басейн за 7 часа, като водата тече равномерно. Каква част от басейна ще напълни тръбата за 1 час, 3 часа, 7 часа?
5т. 5. Един тракторист може да изоре една нива за 7 дни, а друг - за 8 дни. Първият работил 4 дни, а вторият - 3 дни.
  • Каква част от нивата са изорали сами?
  • Каква част от нивата е останала неизорана?
6т. 6. Една машинописка може да свърши определена работа за 5 часа, а друга - за 4 часа. Каква част от работата са свършили, ако са работили заедно 2 часа?
6т. 7. За едни ден бригада работници асфалтирали \frac{4}{15} от една улица. Втория ден те асфалтирали \frac{3}{5} от улицата. Каква част от улицата е останала за асфалтиране?
6т. 8. Един работник може да свърши \frac{2}{5} от дадена работа, а друг работник - \frac{4}{15} от работата.
  • Вярно ли е, че ако работят заедно ще свършат \frac{2}{3} от работата?
6т. 9. На контролна работа по математика в 5.б клас нямало ученици, получили двойки и тройки. \frac{1}{5} от учениците имали оценка много добър, \frac{1}{7} имали оценка добър.
  • Каква част от учениците имали отлични оценки?
6т. 10. Оператор пресметнал, че може да въведе определен текст на компютър за 5 часа. Той работил 3 часа. Отбележете каква част от текста е останала невъведена?
6т. 11. Петя и Краси са студентки в една квартира. Петя почистила до обед  \frac{7}{25} от стените в квартирата, а Краси почистила след обед \frac{13}{25} от стените.
  • Каква част от стените ще почистят момичетата, ако почистват заедно?
6т. 12. Тракторист изорал през първия ден \frac{1}{3} от нива, а през втория ден - \frac{1}{4} . Каква част от нивата е останала неизорана?
11т. 13. Братята Петър и Иван имали събрани общо 24 лв. Петър изхарчил за един ден \frac{1}{3} от тях, а Иван изхарчил \frac{3}{8} от тях.
  • Колко пари са им останали?
  • Попълнете с цифри в първата клетка колко пари общо са изхарчили двамата, а във втората - колко са им останали.
11т. 14. Петър, Никола и Иван набрали малини. Петър набрал \frac{1}{3} от всички малини. Никола набрал \frac{3}{7} от всички малини.
  • Каква част от малините е набрал Иван, ако малините са били 2,1 кг?
11т. 15. Един работник сам може да изкопае канал за 9 часа, а друг може да изкопае същия размер канал за 12 часа.
  • Свържете правилно.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!