Упражнение: Получаване на кислород. Химично разлагане


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по човекът и природата за 6. клас "Получаване на кислород. Химично разлагане" ще затвърдите знанията си за химичния елемент кислород, оксидите и получаването им. Имате възможност да установите как се получава химичният елемент кислород и как се събира той. Част от този тест по човекът и природата е и химичният процес - химично разлагане. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в Училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои твърдения за кислорода са верни?
5т. 2. Сложно вещество, получено при взаимодействието на два химични елемента, като единият винаги е кислород.
  • За кое вещество важи това определение?
5т. 3. Вярно ли е, че Джоузеф Пристли пръв открил кислорода и го нарекъл "жизнен въздух"?
5т. 4. При процеса електролиза (разлагане на вода) се отделят два газа. Кои са те?
5т. 5. Кислородът гори и поддържа горенето.
6т. 6. При коя от следните ситуации водородът ще гръмне?
6т. 7. Кислородът може да се събира в цилиндри по два начина. Кои са те?
6т. 8. Кое е химично разлагане и кое е химично съединяване? Свържете правилно.
6т. 9. Ако запълним с кислород съд, в който е поставена запалена свещ, какво ще се случи?
6т. 10. Свържете правилно изходните вещества с техните продукти.
6т. 11. Посочете верните твърдения.
6т. 12. Защо кислородът може да се събира в съдове с отвора нагоре?
11т. 13. Попълнете пропуснатите думи и цифри.
11т. 14. Джоузеф Пристли провежда експеримент, с който открива "жизнен въздух", който по-късно е наречен "кислород" от Антоан Лавоазие. Попълнете пропуснатите думи в описания експеримент:
11т. 15. Кислород в големи количества може да се получи чрез електролиза на вода. Но в лабораторни условия, той може да се получи от други сложни вещества. Попълнете липсващите думи в описания процес на получаване.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!