Упражнение: Изречение за причина със съюза denn - упражнения


Описание на упражнението

Какво означава съюзът denn и какъв тип изречение въвежда - изречение за последица, изречение за време или изречение за причина? А какъв е словоредът на изречението, което започва с denn? Разнообразните задачи в онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Изречение за причина със съюза denn - упражнения" ви дава възможност да затвърдите умението си да разпознавате и съставяте изречения с denn. Подгответе се идеално за часовете по немски и за ситуациите от ежедневието, в които използваме denn.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли правилото?
 • В изречението с denn спрегнатата част на сказуемото стои на второ място като напр. в даденото изречение.
 • Hans ist glücklich, denn er ist verliebt.
5т. 2. Познавате ли правилото?
 • Изречението с denn изразява ... .
5т. 3. Правилно ли е твърдението?
 • В изречение с denn подлогът може да стои само преди сказуемото като напр. в даденото изречение.
 • Sandra ist froh, denn ihr Vater kommt heute.
5т. 4. Подредете частите на изречението.
 • Ich gehe ins Warenhaus, ... .
5т. 5. Свържете въпроса с подходящия отговор.
6т. 6. Свържете частите на изреченията.
6т. 7. Свържете частите на изреченията.
6т. 8. Как продължава даденото изречение?
 • Ich mache viel Sport, ...
6т. 9. Как продължава даденото изречение?
 • Wir müssen uns beeilen, ...
6т. 10. В кои две изречения е спазено правилото за словореда?
6т. 11. Допишете изречението с дадените думи.
6т. 12. Две от изреченията с denn нямат смисъл. Кои са те?
11т. 13. Словоредът на даденото изречение е грешен. Поправете го, като не забравяте препинателните знаци.
 • Ich lache, denn war der Witz sehr gut.
11т. 14. Словоредът на даденото изречение е грешен. Поправете го, като не забравяте препинателните знаци.
 • Ich lache, denn war der Witz sehr gut.
11т. 15. Съставете изречение с дадените думи, като не забравяте препинателните знаци.
 • ist - Beate - ist - stolz auf ihren Sohn - er - denn - Arzt - geworden

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!