Упражнение: Глаголи от 3-та група. 3 част: с инфинитив -OIR(E)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 „Глаголи от 3-та група. 3 част: с инфинитив на –OIR(E)” ще видите дали сте научили как се спрягат в сегашно време най-честите глаголи от този вид – VOIR/CROIRE, SAVOIR, BOIRE, RECEVOIR и някои техни производни. Ще проверите знаете ли с какви конструкции тези глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази. Учете и се забавлявайте с Уча.се.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Всички глаголи на –OIR(E):
5т. 2. В сегашно време при глаголите VOIR и CROIRE, които се спрягат по един и същи начин, особеното е, че:
5т. 3. В сегашно време, глаголът SAVOIR прилича на спрежението на глагола FAIRE:
5т. 4. Кои са НЕПРАВИЛНИТЕ форми на глагола BOIRE?
5т. 5. Свържете местоименията с формите на глагола RECEVOIR според това дали се пишат със -C- или със -Ç-
6т. 6. Кои форми на глагола RECEVOIR са написани ПРАВИЛНО?
6т. 7. Подредете правилно изречението.
6т. 8. Свържете празните места с правилните форми на глагола VOIR.
6т. 9. Свържете с липсващата форма на SAVOIR.
6т. 10. Свържете с липсващата форма на SAVOIR.
6т. 11. Попълнете липсващия глагол BOIRE в правилната форма.
6т. 12. Свържете изреченията със съответното значение на RECEVOIR.
11т. 13. Попълнете изречението с липсващите думи.
11т. 14. Как се казва на френски Довиждане? Напишете израза.
11т. 15. Как се казва на френски:
  • Знам, че нищо не знам.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!