Упражнение: Present Perfect. Сегашно перфектно. Past participle - трета форма на глагола


Описание на упражнението

С онлайн теста “Present Perfect. Сегашно перфектно. Past Participle” за 7. клас по английски език ще упражните третата форма на неправилните глаголи (irregular verbs). Ще преговорите и как се образува past participle (минало причастие) на правилните глаголи (regular verbs). Бързо, лесно и интересно ще се убедите, че разпределянето на неправилните глаголи по групи е супер полезно и ви помага да станете перфектни в тях за нула време! Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са спомагателните глаголи на Present Perfect (Сегашно перфектно)?
5т. 2. Глаголите в английския са…
5т. 3. Как образуваме past participle (трета форма) на правилните глаголи?
5т. 4. НЕправилните глаголи в Present Perfect (Сегашно перфектно) са в...
5т. 5. Учим НЕправилните глаголи наизуст.
6т. 6. Свържете.
 • Match. 
6т. 7. Fill in the missing letters.
 • Попълнете липсващите букви. 
6т. 8.
 • Свържете.
 • Match. 
6т. 9. Свържете.
 • Match. 
6т. 10. Fill in the missing letters.
 • Попълнете липсващите букви. 
6т. 11. Свържете.
 • Match. 
6т. 12. Попълнете третите форми на глаголите на правилните места.
 • Използвайте: read, done, gone, won, been, hung
11т. 13. Напишете третите форми на тези неправилни глаголи.
 • Изберете и попълнете от тези глаголи:
 • lost, thought, shot, swum, said, flown, left, fought.
11т. 14. Кои са третите форми на тези неправилни глаголи?
 • Изберете и попълнете от тези глаголи:
 • rung, smelt, eatеn, known, met, seen, kept, made, spoken, ridden, sent.
11т. 15. Кои са третите форми на тези неправилни глаголи?
 • Изберете и попълнете от тези глаголи:
 • flown, left, thought, hit, fallen, spoken, bought, given, grown, heard, lain.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!