Упражнение: Ъгъл. Измерване на ъгли


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Ъгъл. Измерване на ъгли" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили геометричната фигура ъгъл. Знаете ли как се измерват ъгли? Знаете ли кои са мерните единици, с които се измерват ъгли? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите новите понятия и упражните свойствата на ъглите. Решете теста, за да сте сигурни в знанията си за ъгъл и станете най-добрите по математика в 7. клас. Приятна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Геометрична фигура, образувана от два лъча с общо начало се нарича ...
5т. 2. Вярно ли е, че:
  • Лъчите, които образуват ъгъла се наричат рамене на ъгъла, а общото началото - връх на ъгъла.
5т. 3. Даденият на чертежа ъгъл α може също да се означи по следния начин:
5т. 4. Ако ОМ→ е вътрешен лъч за ∠АОР, то ∠АОР може да се запише като сбор на ъгли по следния начин:
5т. 5. Известно е, че 1' = \frac{1}{60} от 1º. Кое равенство е вярно за 1''?
6т. 6. Лъчът ОС→ е вътрешен лъч за ∠АОВ. Ако ∠АОС=45º и ∠СОВ=15º, то намерете мярката на ∠АОВ.
6т. 7. Лъчът ОС→ е вътрешен лъч за ∠АОВ. Ако ∠АОС=30º , а  ∠АОВ=82º, то намерете мярката на ∠СОВ .
6т. 8. Лъчът ОС→ е вътрешен лъч за ∠АОВ. Намерете сбора на дадените на чертежа ъгли α и β, ако α=30º15' и β=25º20'.
6т. 9. На колко минути е равен ъгъл γ=15º?
6т. 10. На колко секунди е равен ъгъл γ=15º?
6т. 11. Даден е ∠АОВ=90º. Лъчът ОС→ е вътрешен за ∠АОВ. ∠ВОС е два пъти по-голям от ∠АОС. Намерете мярката на ∠АОС и ∠ВОС.
6т. 12. Даден е ∠АОВ=110º. Лъчът ОС→ е вътрешен за ∠АОВ. ∠BОС е с 40º по-голям от ∠АОС. Намерете мярката на ∠АОС и ∠ВОС.
11т. 13. Ъгъл γ с мярка 80º е разделен от свой вътрешен лъч на два ъгъла - α и β. Ако знаем, че β-α=10º, намерете мярката на ъгъл α и мярката на ъгъл β.
  • Запишете градусите с цифри.
11т. 14. Мартин начертал ъгъл, равен на 80º. Разделил го с вътрешен лъч на два ъгъла и установил,че градусните мерки на тези два ъгъла се отнасят както 1:3. Какви били мерките на получените два ъгъла?
  • Попълнете числата, като в първото поле запишете по-малката градусна мярка, а във второто - по-голямата.
11т. 15. Васко начертал ъгъл в тетрадката си и го измерил. Пресметнал, че мярката на този ъгъл в минути е 7236' . Ъгъл от колко градуса и колко минути начертал Васко?
  • Попълнете с цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!