Упражнение: Геометрия. Точка, права и отсечка


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Геометрия. Точка, права, отсечка" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили понятията точка, права, отсечка. Знаете ли колко прави минават през две точки, какво е дължина на отсечка и на колко е равна дължината на сбора на две отсечки? Решете задачите от теста, за да сте уверени в знанията си по геометрия и станете най-добрите по математика в 7. клас. Приятна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че:
 • Най-простите геометрични фигури - точки е прието да се означават с главни латински букви, а правите - с малки латински букви?
5т. 2. Изберете вярното.
 • През две точки минава ...
5т. 3. Вярно ли е, че:
 • Точка С ∈ а и точка D ∉ а?
 
5т. 4. Част от права, ограничена (отсечена) от две точки, се нарича ...
5т. 5. Вярно ли е, че:
 • Дължината на отсечката е положително число, получено при измерването й с избрана мерна единица?
 
6т. 6. Ако отсечката АВ има измерена дължина 15 см, то също може да се твърди, че:
6т. 7. Колко на брой отсечки са означени на чертежа?
6т. 8.    
 • Точките А, В, С лежат на една права и точка С е между точките А и В.
 • Ако АС=5,5 см и СВ=12 см, то AB=?
6т. 9. Точките А, В, С лежат на една права и точка С е между точките А и В.
 • Ако АВ=9 см и СВ=3,5 см, то AC=?
6т. 10. Точките А, В, С лежат на една права и точка С е между точките А и В.
 • Ако АВ=15 см и АС=7,5 см, то може ли да се твърди, че точка С е среда на отсечката АВ?
6т. 11. Дадена е права а и точките А, В, С, D, които лежат на правата, както е показано на чертежа.
 • Ако АС=ВD, то на коя отсечка е равна отсечката  AD?
 
6т. 12. Дадени са три отсечки: AB=1,2 дм; МN=7 см; PQ=100 мм. Сравнете отсечките по дължина.
11т. 13. Точките A, B, M, N лежат върху правата а.
 • Дължината на отсечката АВ=16 см. Точка М е среда на АВ.
 • Като знаете, че т. N е среда на отсечката МВ, намерете дължината на отсечката AN.
11т. 14. Мишо имал две летви с дължини 10 см и 13 см. Съединил ги с лепило в права линия, като ги застъпил 2 см. Каква е дължината на получената летва?
11т. 15. Върху отсечка АВ с дължина 6 см Мишо отмерил от точка А отсечка АС=4,5 см. От точка В Мишо отмерил отсечка ВМ с дължина 3,8 см.
 • Каква е дължината на отсечката СМ?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!