Упражнение: История и религия на древните евреи-част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 7. клас „История и религия на древните евреи - част 1“ ще проверите знанията си за пътя на евреите от Ур в Месопотамия до Ханаан и Египет. Знаете ли, че Мойсей получил скрижалите в Синайската планина? Какво е кивот? Кои са Самсон, Саул, Давид и Соломон? Вярно ли е, че египтяните наложили тежки данъци на евреите? Вярно ли е, че Израилското царство се разделило на Израил и Юдея? Защо евреите не създали империя? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За кой древен народ се отнася текстът?
  • „Те са семитски народ. Когато се заселват в Ур, в Месопотамия били номадски племена. От тук започва историята на този древен народ, който не оставил величествени пирамиди и нямал бляскави победи, но имал своя единствен Бог.“
5т. 2. В кой източник има сведения за историята и религията на древните евреи?
5т. 3. Кой е родоначалник на евреите?
5т. 4. Кой бил водач на евреите от Египет към Ханаан?
5т. 5. Какви били Девора, Гедеон, Самсон и Самуил?
6т. 6. Вярно или грешно е твърдението?
  • „Бог избрал евреите за свой народ и сключил с него завет или съюз и му посочил земята, в която да се засели. Земята, която Бог обещава на евреите била Ханаан. Обещанието на Бог се нарича обет, затова обещаната земя Ханаан е наречена Обетованата земя.„
6т. 7. За кое важно събитие от историята на евреите се отнася картата?
6т. 8. Как се наричали военачалниците, които управлявали евреите във времето на непрекъснати войни след завръщането им от Египет?
6т. 9. Свържете понятието с неговото значение.
6т. 10. Изберете подходящо заглавие на картата.
6т. 11. Попълнете правилно текста.
6т. 12. Свържете личностите с тяхна характеристика.
11т. 13. За кои важни за евреите събития дава сведение текстът от Библията?
  • „Господ направи да се пресуши морето и водите се раздвоиха. Господ изтърси египтяните сред морето…водите се върнаха и покриха колесниците, конниците и цялата Фараонова войска…Господ повика Мойсей от Синайската планина и рече: Аз съм Йехова твоят Бог…почитай майка си и баща си…не кради…“
11т. 14. Кое изречение от текста обяснява защо евреите НЕ създали империя?
11т. 15. Извлечете информация от картата и изпълнете задачата: Свържете цвета на знака с обозначение от картата.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!