Упражнение: Изваждане на дроби с различни знаменатели


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Изваждане на дроби с различни знаменатели". Тук ще проверите дали знаете и умеете да изваждате дроби с различни знаменатели. Ще намирате разликата на обикновени дроби и на смесени числа. Ще си припомните как се привеждат дроби към еднакви знаменатели. Ще проверите дадени разлики дали са верни или не. Ще решавате текстови задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че обикновени дроби с различни знаменатели изваждаме като ги приведем към дроби с общ знаменател и ги извадим.
5т. 2. Проверете дали е вярно, че  \frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}?
5т. 3. Пресметнете \frac{11}{2}-\frac{10}{3}.
5т. 4. Извършете изваждането 37\frac{2}{13}-5\frac{1}{2}.
5т. 5. Извадете \frac{1}{2} от \frac{7}{8}. Колко получихте?
6т. 6. Намерете разликата: 26\frac{7}{15}-8\frac{1}{5}. Колко получихте?
6т. 7. Посочете НЕВЯРНОТО равенство.
6т. 8. Посочете вярната разлика 2\frac{7}{12}-\left ( \frac{1}{3}-\frac{1}{4} \right ).
6т. 9. От разликата на числата 1\frac{3}{14} и \frac{1}{21} извадете \frac{1}{6}. Колко получихте?
6т. 10. Пресметнете и посочете разликата с най-голяма стойност.
6т. 11. Първото от три числа е 7\frac{5}{6}. Всяко следващо число е с 2\frac{1}{3} по-малко от предходното. Посочете второто и третото число и техния сбор.
6т. 12. Открийте цифрата на мястото на *:
  • \frac{5}{7}-\frac{*}{14}=\frac{1}{2}.
11т. 13. В магазин докарали 20\frac{3}{5} кг домати и с 3\frac{1}{10} кг по-малко краставици. Колко краставици са докарали в магазина?
  • Отговора запишете с число в десетична дроб.
11т. 14. Иван е на 12\frac{1}{4} г., а сестра му Ина е с 4\frac{1}{2} г. по-малка. На колко години е Ина, като запишете в десетична дроб?
11т. 15. Един товарен камион превозва 5\frac{7}{10} т товар, а друг - с 1\frac{2}{5} т по-малко. Посочете колко товар общо превозват двата камиона?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!