Упражнение: Превръщане на обикновени дроби в десетични дроби


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Превръщане на обикновени дроби в десетични дроби". Тук ще проверите дали знаете и можете да превръщате обикновени дроби в десетични. Ще се упражните да превръщате смесени числа в десетични дроби. Ще проверите верни или грешни твърдения. Ще решите текстови задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете вярно.
5т. 2. Превърнете  \frac{7}{5} в десетична дроб.
5т. 3. Вярно ли е, че \frac{5}{8}=0,625?
5т. 4. Превърнете в десетична дроб смесеното число 12\frac{27}{30}.
5т. 5. Коя е десетичната дроб, равна на \frac{3}{8}?
6т. 6. Кое е липсващото число в равенството 7\frac{*}{100}=7,17?
6т. 7. Посочете НЕВЯРНОТО равенство.
6т. 8. Кое число трябва да се постави на мястото на *, за да е вярно?
  • 7\frac{23}{*}=7,25
  • Упътване: Припомнете си как се намира неизвестен делител?
6т. 9. Свържете вярно:
6т. 10. Превърнете в десетична дроб числото: 19\frac{9}{16}.
6т. 11. Тройката обикновени дроби \frac{1}{2},\frac{2}{25},\frac{3}{4} е съответно равна на десетичните дроби:
6т. 12. Посочете липсващото число:
  •  \frac{*}{25} = 0,36
11т. 13. В 5.а клас има 25 ученици, в 5.б - 24 ученици, а в 5.в - 30 ученици. В края на учебната година ръководството на училището наградило по 6 ученика от всеки клас, завършили годината с отличен успех
  • Запишете с десетични дроби каква част от общия брой са отличниците във всеки клас.
11т. 14. Камион трябва да измине 120 км за 2 ч и 24 мин. Намерете средната скорост на камиона.
  • Упътване: Превърнете 24 мин в часове.
11т. 15. Николай, Георги и Боян участвали в състезание по дълъг скок. Николай скочил 4\frac{18}{20} м, Георги - 4\frac{15}{20} м, а Боян - 4,6м.
  • Кой от тримата е скочил най-много?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!