Упражнение: Превръщане на десетични дроби в обикновени дроби


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Превръщане на десетични дроби в обикновени дроби". Тук ще проверите дали знаете и можете да превръщате десетични дроби в обикновени. Ще се упражните да превръщате десетични дроби в смесени числа. Ще проверите верни или грешни твърдения. Ще решите текстови задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението, че всяка десетична дроб може да се превърне в обикновена?
5т. 2. Числото 0,24, записано с обикновена дроб, е:
5т. 3. При превръщане на дробта 6,5 от десетична в обикновена се получава:
5т. 4. Вярно ли е записана дробта в обикновена 0,7=\frac{7}{100}?
5т. 5. Превърнете в обикновена дроб: 20,32.
6т. 6. Превърнете в смесено число: 37,25.
6т. 7. Свържете равните числа.
6т. 8. Посочете етапите на превръщането на десетична дроб в смесено число.
6т. 9. Равни ли са числата: 6\frac{5}{10} и 6,05?
6т. 10. Открийте липсващото число: 8,3=\frac{*}{10}.
6т. 11. Запишете с несъкратима дроб 1,40.
6т. 12. Посочете вярно тройката десетични дроби 0,125; 0,01; 0,9, превърнати в обикновени дроби.
11т. 13. Майката на Росен купила от пазара 1,3 кг сливи, \frac{17}{10} кг ябълки и 1,1 кг круши. От кой плод е купила най-голямо количество?Упътване: Превърнете количествата плодове в обикновени дроби и ги сравнете.  
11т. 14. Христо и Траян били на състезание. Христо пробягал разстоянието за 4 мин и 15 сек, а Траян - за 4,15 мин. Посочете вярното твърдение.
  • Упътване: Превърнете десетичната дроб в обикновена и в секунди.
11т. 15. От една пица за обяд Ани изяла 0,4 части, а приятелката й Роси \frac{3}{5} части. Превърнете десетичната дроб в обикновена.
  • Кое от двете момичета е изяло повече от пицата и защо?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!