Упражнение: Предлогът mit


Описание на упражнението

Как се превежда предлогът mit и с кой падеж се употребява - Nominativ, Akkusativ, Dativ или Genitiv? Как изглеждат определителните и неопределителните членове в дателен падеж? Защо трябва да внимаваме особено в множествено число, когато използваме mit? Онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Предлогът mit" ще ви помогне много в усвояването на формите за дателен падеж. Разнообразните задачи съответстват на задачите от учебниците и тестовете ви. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво е значението на предлога mit?
5т. 2. С кой падеж използваме mit?
5т. 3. Кои две определителни думи могат да стоят пред съществителното име Ball?
  • Der Ball ist neu. Ich spiele mit ... Ball.
5т. 4. Кой ред съдържа само съществителни имена от мъжки род?
5т. 5. В множествено число съществителните имена добавят в дателен падеж допълнително окончание. Кое е то?
6т. 6. Изберете подходящото съществително име.
6т. 7. Свържете частите на изреченията.
6т. 8. Кои две съществителни имена можем да използваме в даденото изречение?
  • Wir fahren mit der ... .
6т. 9. Изберете правилния определителен член за даденото изречение.
  • Der Lehrer spricht mit ... Müttern.
6т. 10. Изберете правилната форма на отрицанието kein.
6т. 11. Изберете подходящите две притежателни местоимения за даденото изречение.
  • Ich streite mich mit ... Mann.
6т. 12. Съставете съобщително изречение в сегашно време от дадените думи.
  • spielen - wir - mit - unser Vater
11т. 13. Разкрийте скобите.
11т. 14. Поставете местоимението mein в подходящите форми за дателен падеж.
11т. 15. Поставете неопределителния член ein в подходящите форми за дателен падеж.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!