Упражнение: Съкращаване на дроби. Основно свойство на дробите


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Съкращаване на дроби. Основно свойство на дробите". Тук ще тествате добре ли знаете основното свойство на дробите и умеете да го прилагате. Ще съкращавате обикновени дроби с цели числа до несъкратими дроби. Ще откривате липсващи числители или знаменатели в дроби. Ще намирате НОД на числители и знаменатели на дроби и ще ги съкратите. Ще проверите верни и грешни твърдения. Ще решите практични текстови задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете вярно.
5т. 2. Попълнете, за да получите вярно твърдение.
5т. 3. Свържете вярно.
5т. 4. Съкратете дробта \frac{24}{36}. Колко получихте?
5т. 5. Вярно ли е съкратена дробта?
  •  \frac{32}{88} = \frac{4}{11}
6т. 6. Съкратете дробта \frac{400}{800}. Колко получихте?
6т. 7. Съкратете дробната част на смесеното число 27\frac{9}{21}.
6т. 8. Открийте липсващото число в дробта \frac{20}{48}=\frac{5}{*}.
6т. 9. Открийте липсващото число в числителя: \frac{14}{26} = \frac{*}{13}.  
6т. 10. Намерете НОД и съкратете дробта \frac{45}{60}.
6т. 11. Съкратете рационално \frac{5.13}{26.5}.
6т. 12. Намерете НОД на числителя и знаменателя и съкратете дробта \frac{105}{189}.
11т. 13. Моливите се опаковат по 12 /дузина/. Кирил си купил  \frac{15}{36} молива. Колко молива е купил той от една дузина?
  • Упътване: Съкратете дробта до знаменател 12.
11т. 14. От 24 м ушиват 16 хавлиени кърпи, а от 12 м ушиват 15 кърпи за ръце. Намерете по колко метра плат са необходими за ушиването на една хавлиена кърпа? А за една кърпа за ръце?
  • Упътване: Разделете цялото количество плат на броя на кърпите.
11т. 15. Иван и Росен спорили кой от тях е по-бърз. Иван бягал едно разстояние за \frac{96}{32}  минути, а Росен - същото разстояние за \frac{48}{16} минути. Кой от тях е по-бърз?
  • /Съкратете дробите/

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!