Упражнение: Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн теста “Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1” по английски език за 6. клас ще затвърдите наученото за тези две времена. С помощта на маркери за време (time markers) като usually (обикновено), today (днес), now (сега), these days (тези дни) и други ще определяте каква да бъде глаголната форма в изреченията. И с няколко въпроса за can (мога) и have (имам) ще се убедите, че знанията ви по английски са наистина сериозни. :) Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Във всички изречения в Present Continuous (сегашно продължително) винаги има...
5т. 2. В отрицателните изречения и въпросите в Present Simple (сегашно просто) винаги има...
5т. 3. В отговорите използваме същия модален глагол или същото време, коeто сме използвали във въпроса.
 • Възможните правилни отговори на въпроса “Can he swim?” са...
5т. 4. Поставяме наречията за честота (always, usually, often, sometimes, never) преди глагола.
 • He often goes to the cinema.
5т. 5. “Имаш ли домашен любимец?” на английски е...
6т. 6. Fill in is, are, do and does.
 • Попълнете отговорите със спомагателните глаголи is, are, do и does.
 • Пример: Is it raining now? Yes, it      is       .
 • Does she work in a hospiral? Yes, she      does      .
6т. 7. Choose the correct answer to the question.
 • Изберете правилния отговор на въпроса.
 • What are you doing next weekend?
6т. 8. Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • Miss Simon _________ like your project.
6т. 9. Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • My friends ___________ really hard this month.
6т. 10. Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • I don’t like Will. He ___________ very fast.
6т. 11. Свържете въпросите с правилните им отговори.
6т. 12. Свържете въпросите с правилните им отговори.
11т. 13. Допишете изреченията. Използвайте: is, are, don’t и doesn’t.
11т. 14. Допишете отговорите.
11т. 15. Допишете изреченията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

11:25 - 29.05.2016

6,00:)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

20:55 - 26.01.2017

Уча.се се гордее с теб, манол! Брой точки: 100 / 100 ОТЛИЧЕН6.00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.