Упражнение: Звучни и беззвучни съгласни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по руски език "Звучни и беззвучни съгласни" за ниво А1 ще проверите своите знания за звучните и беззвучните съгласни в руския език. Ще разпознавате двойките звучна - беззвучна съгласна, сонорните съгласни, беззвучните съгласни без звучна половинка. Ще тествате и знанията си за явленията обеззвучавана на звучните съгласни, озвучаване на беззвучните съгласни, разподобяване на съгласни и опростяване на труднопроизносими групи съгласни. Започнете упражнението и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете двойките звучна - беззвучна съгласна.
5т. 2. Кой ред съдържа само звучни съгласни?
5т. 3. Кой ред съдържа само беззвучни съгласни?
5т. 4. Кой ред съдържа само сононри съгласни?
5т. 5. Отбележете само тези беззвучни съгласни, които нямат звучна половинка.
6т. 6. В коя от посочението думи всички съгласни са звучни?
6т. 7. В коя от посочените думи всички съгласни са беззвучни?
6т. 8. В коя от посочениете думи всички съгласни са сонорни?
6т. 9. В думата "конечно" наблюдаваме явлението:
6т. 10. Посочете верните твърдения.
  • В изречението "Я изучаю русский язык." има:
  • ! Повтарящите се съгласни се броят поотделно.
6т. 11. В кои от посочените думи наблюдаваме явлението обеззвучаване на звучна съгласна?
6т. 12. В кое от следните словосъчетания наблюдаваме явлението обеззвучаване на звучна съгласна?
11т. 13. Свържете думите със съответстващото им явление, което се наблюдава при тяхното произношение.
11т. 14. Отбележете верните твърдения за словосъчетанието "в Петербург".
  • ! Повтарящите се съгласни се броят поотделно.
11т. 15. Отбележете вярното твърдение за словосъчетанието "в футбол".

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!