Упражнение: Infinitiv mit zu - изрази с прилагателни имена и причастия


Описание на упражнението

Какво означават изразите "es ist mir peinlich, es ist möglich, bereit sein, entschlossen sein"? Как съставяме с тях изречения с Infinitiv mit zu? Проверете знанията си за значенията на изразите, както и уменията си за съставяне на съобщителни и въпросителни изречения на немски език с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Infinitiv mit zu - изрази с прилагателни имена и причастия".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои изрази са противоположни? Свържете ги.
5т. 2. Кои изрази са противоположни? Свържете ги.
5т. 3. Какво означават изразите на български език?
5т. 4. В изречението Es ist lustig, jeden Abend auszugehen. zu стои между представката и корена, защото ...
5т. 5. Подредете частите на изречението.
 • Es ist ..., ... .
6т. 6. Посочете изреченията, съдържащи глаголи с делима представка.
6т. 7. Изберете подходящия израз за даденото изречение.
 • Doris will nicht mehr bei den Eltern wohnen. Sie ..., eine kleine Wohnung zu mieten.
6т. 8. Изберете подходящия израз за даденото изречение.
 • Ich bin Reiseleiterin. Für meinen Beruf … , Fremdsprachen zu beherrchen.
6т. 9. Изберете подходящия израз за даденото изречение.
 • ... , meine Nachbarin noch einmal um Geld zu bitten.
6т. 10. Свържете частите на изреченията.
 • bei Rot - на червено, на червен светофар
 • sich austoben - лудувам, налудувам се
 • kaputt - развален
6т. 11. Довършете изречението с дадените думи.
6т. 12. Довършете изречението с дадените думи.
11т. 13. Попълнете изреченията с три от дадените пет думи, като използвате всяка от тях еднократно.
 • wichtig - bereit - entschlossen - gesund - falsch
11т. 14. Съставете въпросително изречение в сегашно време от дадените думи.
 • du - bereit - sein - losfahren - zu
 • Глаголът losfahren има делима представка.
11т. 15. Съставете съобщително изречение в сегашно време от дадените думи.
 • sein - es - toll - haben - zu - viel Freizeit
 • Не забравяйте препинателния знак в края на изречението.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!