Упражнение: Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises


Описание на упражнението

С онлайн теста “Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises” ще затвърдите наученото от видео уроците за тези две времена. Ще упражните употребите (usage) на Past Simple и Past Continuous в различни ситуации. Ще потренирате как казваме на английски последователни действия, едновременни действия и такива, при които едно кратко действие прекъсва по-продължително действие. Бързо, лесно и интересно ще си докажете, че вече владеете минало просто и минало продължително за отличен!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Когато в конкретен момент в миналото използваме Past Simple (минало просто), казваме че:  
5т. 2. Когато в конкретен момент в миналото използваме Past Continuous (минало продължително), казваме че:
5т. 3. В изреченията, в които и двата глагола са в Past Simple (минало просто):
5т. 4. В изреченията, в които и двата глагола са в Past Continuous (минало продължително):
5т. 5. Попълнете правилото с PS за Past Simple и PC за Past Continuous.
6т. 6. Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • Mark __________________ an e-mail.
6т. 7. Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • Jess _________________ to snow.
6т. 8. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Sarah and Maggie were running when Maggie ________ on a banana peel.
6т. 9. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Sally was skipping while she ______________ TV.
6т. 10. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Mell read the menu and then she _________ melon juice.
6т. 11. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • The boy was crying while his parents _______________.
6т. 12. Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • We were working in the garden when we ________ some old money in a little box.
11т. 13. Как се случват действията - едновременно или едно след друго?
 • Попълнете изреченията в Past Simple (минало просто) или Past Continuous (минало продължително).
11т. 14. Как се случват действията - едновременно или едно след друго?
 • Попълнете изреченията в Past Simple (минало просто) или Past Continuous (минало продължително).
11т. 15. Открийте кои са кратките и кои продължителните действия.
 • Допишете изреченията в Past Simple (минало просто) и Past Continuous (минало продължително).

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!