Упражнение: Мощност на електричния ток


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Мощност на електричния ток“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво е мощност? От какво зависи мощността на тока? Кои единици за енергия познавате? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Подредете правилно частите от изречението така, че да получите вярно твърдение.
5т. 2. С кои формули може да се пресметне мощност?
5т. 3. Мерната единица за мощност е:
5т. 4. Киловатчас е единица за:
5т. 5. Електромерът измерва:
6т. 6. С кое от изброените равенства може да се изрази единицата ват?
6т. 7. Върху електроуредите се отбелязва тяхната:
6т. 8. Колко е мощността на тока в електромотор, който работи при напрежение 220 V и консумира ток 10 А?
6т. 9. Лампата на велосипед се захранва от динамо с мощност 0,5 W и напрежение 2,5 V. Колко е токът, който протича през лампата?
6т. 10. За какво напрежение е предназначен консуматор с мощност 36 W, който консумира ток 2 А?
6т. 11. Каква е консумираната електроенергия от нагревател с мощност 1 000 W за 10 минути?
6т. 12. Кое от посочените равенства е вярно?
11т. 13. Когато е включена фурната на електрическата печка, за 2 часа показанието на електромера се променя от 324 655 на 324 659. Колко е мощността на нагревателите на фурната?
11т. 14. Предпазителят на една верига в жилищен дом (220 V) е за максимален ток 6 А. Можете ли да включите в мрежата една електрическа печка с мощност 2 kW, без да изгори предпазителят?
11т. 15. Колко време трябва да работи електродвигател с мощност 250 W, за да преобразува енергия 1 kWh?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!