Упражнение: Еквивалентни неравенства. Решаване на задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Еквивалентни неравенства. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили методите за решаване на неравенства. Кои стъпки трябва да се следват, за да се реши едно неравенство? Задачите от теста ще ви помогнат да се научите да прилагате еквивалентните преобразувания и да решавате успешно неравенства. Решете задачите от теста, за да сте най-добрите по математика в 7. клас в решаване на задачи от неравенства.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващата дума.
5т. 2. Вярно ли е, че ако в едно неравенство се замени един израз с тъждествено равен на него израз, то се получава неравенство, еквивалентно на първото?
5т. 3. Попълнете правилно.
5т. 4. Попълнете правилно.
5т. 5. Попълнете правилно.
6т. 6. Решете неравенството:
  • 7.x < 8.x %2B 3
6т. 7. Решете неравенството:
  • (y%2B1)^{2}<y^{2}%2B7
6т. 8. Неравенството   2(5-y)-7y< -17е еквивалентно на:
6т. 9. Вярно ли е, че неравенствата 3(x - 2) < 5(x %2B 2) и x > 8 са еквивалентни?
6т. 10. Еквивалентни ли са неравенствата \frac{x}{3}-1<\frac{x}{6}%2B2 и x<11?
6т. 11. Неравенството \frac{x%2B1}{2}<\frac{4x%2B3}{6} е еквивалентно на:
6т. 12. Неравенството \frac{13x-1}{2}<4x е еквивалентно на:
11т. 13. Намерете най-малкото цяло число, което е решение на неравенството 7 - 3x \leq 14.
11т. 14. Дължините на страните на един правоъгълник са 6 см и (х-1) см, а дължините на страните на втори правоъгълник са 5 см и (х+2) см.
  • Ако лицето на първия правоъгълник е по-малко от лицето на втория правоъгълник, възможно ли е неизвестното х да е равно на 10?
11т. 15. Определете за кои стойности на х стойността на дадения израз е отрицателно число.
  •  A=2x^{2}-2(x^{2}-2x%2B6)

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

12:04 - 01.04.2016

отл6
Профилна снимка

Учител на Уча.се

20:43 - 01.04.2016

На всички пожелавам приятна ваканция!
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.