Упражнение: Електрична енергия


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Електрична енергия“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. В какви видове енергия може да се превръща електричната енергия? От какво зависи електричната енергия, която се пренася по верига? Как се пресмята електричната енергия, която се преобразува в един консуматор? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от посочените думи ще поставите на празното място в изречението?
  • Когато в електрическа верига тече ток, електроните пренасят ....... енергия от източника до консуматора.
5т. 2. Подредете правилно частите от изречението така, че да получите вярно твърдение.
5т. 3. Мерната единица за електрична енергия е:
5т. 4. На колко е равен 1 kJ?
5т. 5. По коя формула може да се пресметне електричната енергия?
6т. 6. Свържете елементите.
  • В каква енергия основно се превръща електричната енергия при:
6т. 7. Джаулът е единица:
6т. 8. Попълнете празните места в текста така, че да получите верни твърдения.
  • Използвайте някои от думите: намалява, повече, по-малко, се увеличава.
6т. 9. Ако през лампа протече два пъти по-слаб ток (при едно и също напрежение и продължителност), преобразуваната електроенергия ще бъде:
6т. 10. Три резистора са свързани последователно. За едно и също време в първия се преобразува три пъти повече енергия, отколкото във втория и два пъти повече, отколкото в третия.
  • Върху кой резистор напрежението е най-голямо?
6т. 11. Радиоприемник работи при напрежение 9 V и през него протича ток 0,15 А. Колко е консумираната електроенергия за 1 800 s?
6т. 12. Къде е допусната грешка при превръщането на мерните единици?
11т. 13. Намерете енергията, която се отделя при мълния, продължителността на която е 0,001 s, големината на тока е 18 кА, а напрежението е 100 MV.
11т. 14. Каква енергия изразходва радиоуправляема играчка за една минута, ако се захранва от батерия с напрежение 9 V и има съпротивление 20 Ω?
  • Указание: Използвайте формулата за енергия и закона на Ом.
11т. 15. През лампа за джобно фенерче протичат 5 C електричен заряд и се изразходват 20 J електрична енергия. При какво напрежение свети лампата?
  • Указание: Използвайте формулата за енергия и формулата за електричен ток  I=\frac{q}{t}.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

21:13 - 28.08.2016

Твоята оценка е:Това се казва отлично постижение! Абсолютно заслужени точки! Уча.се се гордее с теб, STEF! Брой точки: 100 / 100 Сподели резултата си: Отличен 6.00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.