Упражнение: Югозападен район - административно-териториално устройство и градове


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Югозападен регион - административно - териториално устройство и градове" по география за 10 клас ще проверите знанията си за градовете в региона и за административно-териториалното му деление. Ще имате възможността да си припомните последователността за характеризиране на социално-икономически регион. Ще съотнасяте градовете в региона към областите, в които се намират. Ще локализирате градове на географската карта. Ще разпознавате градове в региона по текстово описание и снимка.Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В коя двойка "брой области - общини" има съответсвие с броя им в Югозападния регион?
5т. 2. Градовете Земен, Симитли и Кресна са разположени по брега на река:
5т. 3. Момин проход, Костенец и с.Огняново са селища, които могат да се обединят, защото:
5т. 4. Твърдението: "Югозападният регион ще се утвърждава като централен за страните от Югоизточна Европа", е:
5т. 5. Кое от изброените НЕ е проблем в развитието на Югозападния регион?
6т. 6. На картата с цифри са отбелязани административни области в Югозападния регион. Свържете цифрата с името на областта:
6т. 7. Подредете правилната последователност при характеризирането на географски регион:
6т. 8. Разпознайте града според описанието:
6т. 9. Разпознайте градовете от снимките:
6т. 10. Свържете името на града с неговото описание:
6т. 11. Свържете изображението с описанието, което се отнася за него:
6т. 12. Свържете административната област със селищата, разположени в нея:
11т. 13. На картата са обозначени с цифри градове в Благоевградска област. Свържете цифрата с името на града:
11т. 14. На картата с цифри са обозначени градове от Софийска област. Свържете цифрите с името на града:
11т. 15. На картата с цифри са обозначени градове в Кюстендилска област. Свържете цифрата с името на града:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!