Упражнение: Правоъгълен паралелепипед. Куб


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Правоъгълен паралелепипед. Куб", с което ще проверите дали познавате фигурите правоъгълен паралелепипед и куб, както и техните елементи: основи, върхове, ръбове, околни стени. Ще се упражните да намирате суми от дължините на ръбовете, лица на околни стени и основи. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че правоъгълен паралелепипед наричаме геометрично тяло, заградено от шест правоъгълника?
5т. 2. От предметите посочете тези, които имат форма на правоъгълен паралелепипед.
5т. 3. Свържете вярно. Всеки правоъгълен паралелепипед има:
5т. 4. Попълнете празните места.
5т. 5. Попълнете вярно.
6т. 6. В кутия с 6 вафли, всяка с размери 12 см, 3 см и 2 см, са наредени по дължина плътно една върху друга.
 • Каква е височината на кутията?
6т. 7. Колко цвята трябва да се използват за оцветяване на стените на правоъгълен паралелепипед, така че всеки две противоположни стени да са с различен цвят?
6т. 8. Свържете правилно.
6т. 9. Сборът от основните ръбове на куб е 36 см. Намерете лицето на основата.
6т. 10. За правоъгълен паралелепипед с дължина 3,6 см, ширина 2,5 см и височина 4 см намерете:
 • Лицето и обиколката на основата му.
6т. 11. Лицето на една от стените на куб е 100 кв.см. Намерете общата дължина на ръбовете на куба.  
6т. 12. Колко метра дървени пръчици са необходими за направата на правоъгълен паралелепипед с размери 8 см, 6 см, 4 см?
 • Упътване: Намерете сумата от ръбовете за всички страни на паралелепипеда.
11т. 13. Ограда е изработена от 40 еднакви каменни стълба с форма на правоъгълен паралелепипед с основа квадрат със страна 5 см и височина 1,50 м. Те са вкопани на 20 см в земята. Намерете:
 • Лицето на околните стени на един стълб /до земята/.
 • Лицето на околните стени на всички стълбове.
 • Оградата е боядисана, като за 1 кв.см са изразходвани 0,02 г боя. Колко килограма боя са необходими?
11т. 14. Кутия за малък телевизор има форма на правоъгълен паралелепипед с размери 60 см, 50 см и 40 см.
 • Колко кв.м картон /1 кв.м = 10 000 кв.см/ е необходим за една кутия?
 • Упътване: Намерете сумата от лицата на всички страни на фигурата.
11т. 15. Аквариум има размери 60 см, 40 см и 50 см, като стените му са стъклени, а ръбовете - метални. Намерете:
 • Колко метра метална тръба е необходима за направата на аквариума?
 • Упътване: Намерете сумата от всички ръбове на аквариума.
 • Колко кв.см стъкло са нужни за аквариума?
 • Упътване: Намерете сумата от лицата на стените и основата, като се има предвид, че аквариума няма стъклен капак.
         

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!