Упражнение: Намиране на неизвестен умалител. Задача за упражнение ред на действие


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по математика за 4 клас "Намиране на неизвестен умалител. Задача за упражнение, ред на действие" е много важно. С негова помощ ще проверите знанията си за намиране на неизвестен умалител. Благодарение на тестови задачи ще си припомните какво означава ред на действие. Ще умножавате и делите, за да си помогнете при намирането на неизвестен умалител. В края на упражнението ще има и няколко много интересни текстови задачи. Те ще ви помогнат да станете експерти в намирането на неизвестен умалител. Бързо започнете упражнението, за да упражните всичко това. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че когато в израза имаме събиране или изваждане заедно с умножение или деление, първо се извършва умножението или делението и след това събирането или изваждането.
5т. 2. Кое е действието, което трябва да извършите първо, за да решите израза.
5т. 3. Намерете неизвестния умалител.
5т. 4. Попълнете липсващите думи.
5т. 5. Намерете неизвестния умалител като решите дадния на картинката пример.
  • На празното място с цифри запишете стойността на неизвестния умалител.
6т. 6. Попълнете липсващите числа в примерите така, че да са верни.
6т. 7. Решете израза като спазвате реда на действие.
6т. 8. Умаляемото е 12 345, а разликата е произведението на числата 69 и 5. Колко е умалителят?
  • На празното място с цифри запишете само стойността на неизвестния умалител.
6т. 9. Умаляемото е 9 986. Разликата е частното на числата 3 800 и 8. Намерете умалителя.
6т. 10. Умаляемото е 14 358. Разликата е сборът на числата 1 123 и 1 214. Намерете умалителя.
  • На празното място с цифри запишете само стойността на неизвестния умалител.
6т. 11. Решете примерите и ги подредете според стойността на получените умалители в низходящ ред (започнете от най-големия умалител към продължете към най-малкия).  
6т. 12. Свържете изразите с показаните числа така, че да е вярно.
11т. 13. В столичната библиотека има общо 156 843 книги. Читатели взели част от тях за вкъщи. Намерете колко книги са останали в библиотеката, като пресметнете частното на числата 486 и 2.
  • Колко книги са взели читателите от библиотеката?
  • На празното място с цифри запишете крайния отговор.
11т. 14. В един склад има 8 746 кг банани. Клиенти закупили за един ден няколко килограма банани. Намерете колко килограма банани са останали в склада в края на деня, като пресметнете произведението на 200 и 3.
  • Колко килограма банани са закупили клиентите през деня?
  • На празното място с цифри запишете крайния отговор.
11т. 15. В сборник по математика има 7 495 задачи. Петър решил част от задачите. Намерете колко задачи са му останали да реши като пресметнете произведението на числата 3 100 и 2.
  • Колко задачи е решил Петър?
  • На празното място с цифри запишете крайния отговор.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!