Упражнение: Транслация. Всичко важно


Описание на упражнението

Ето, че стигнахме до следващата еднаквост - транслацията! От видео урока за транслация видяхте как се построяват образи на точка, права, триъгълник и окръжност, значи е време да ги упражните в задачи. Това можете да направите като решите задачите от онлайн упражнението по математика за 8. клас "Транслация". От него ще се научите да построявате образите не само на тези, но и на други фигури, а с това ще станете по-уверени и подготвени за часовете по математика в училище. Приятен тест!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Намерете образа на точка A при транслация с вектор \boldsymbol{\underset{a}{\rightarrow}}. Разгледайте чертежа и изберете верния отговор.
5т. 2. Дадени са две точки A и B от правата m и транслация с вектор \boldsymbol{\underset{a}{\rightarrow}}.
 • Разгледайте чертежа и изберете всички верни отговори.
5т. 3. Изберете номера на триъгълника, който е образ на триъгълника ABC при транслация с вектор \boldsymbol{\underset{a}{\rightarrow}}.
5т. 4. Твърдението: При транслация с вектор \boldsymbol{\underset{a}{\rightarrow}}, окръжността с център т.О и радиус 5см се изобразява в окръжността с център т. О' и радиус 5см, е?
5т. 5. Намерете образите на точките, които са върхове на успоредника ABCD при транслация с вектор \boldsymbol{\underset{a}{\rightarrow}}.
 • Изберете чертежа, който изобразява верния отговор.
6т. 6. Ако триъгълник A'B'C' е образ на триъгълник ABC при транслация. Кой е векторът на тази транслация.
 • Изберете верния отговор.
6т. 7. Изберете номера на отсечката, която е образ на отсечката AB при транслация с вектор \boldsymbol{\underset{b}{\rightarrow}}.
 • Попълнете избраното число на празното място в текста.
6т. 8. Ако отсечката AB е първообраз на отсечката A'B' при транслация с вектор \boldsymbol{\underset{a}{\rightarrow}}, какъв е видът на фигурата AA'B'B.
 • Напишете отговора в полето.
6т. 9. В правоъгълна координатна система са дадени точките А(3,3), М(0, 5) и N(0, 8). Намерете координатите на образите на точка А, съответно А1 и А2, които се получават при транслация с вектор \boldsymbol{\underset{MN}{\rightarrow}} и вектор  \boldsymbol{\underset{NM}{\rightarrow}}.
 • Избрете верните отговори.
6т. 10. Даден е триъгълник ABC, чиито върхове имат координати A(2,0); B(6,0); C(4,4). Даден е вектор \boldsymbol{\underset{a}{\rightarrow}}, който е с начало в т. О (0, 0), посока обратна на оста Oy и с дължина 5, както е показано на чертежа.
 • Използвайте чертежа и намерете лицето на триъгълника A1B1C1, който е образ на триъгълник ABC при транслация с вектор \boldsymbol{\underset{a}{\rightarrow}}.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
6т. 11. В правоъгълна координатна система са дадени точките: A(-2,-1); B(-4, -6); P(-2, 2) и Q(2, 2). Намерете координатите на точките A1 и B1, които са краища на образа на отсечката AB при транслация с вектор \boldsymbol{\underset{PQ}{\rightarrow}}.
 • Изберете верния отговор.
6т. 12. Дадено е, че отсечката A1B1 е образ на отсечката AB при транслация с вектор \boldsymbol{\underset{PQ}{\rightarrow}}, както е показано на чертежа.
 • Дадени са координатите на точките: A(-2,-1); B(-4, -6); А1(2, -1); В1(0, -6); P(-2, 2) и Q(2, 2).
 • Използвайте чертежа и намерете лицето на успоредника AA1B1B.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 13. Емо трябва да премести дървен скрин с квадратно сечение от позиция (1) в позиция (2), както е показано на чертежа.
 • Помогнете на Емо да избере правилния вектор на транслация, така че след преместването на скрина, той да е на правилното място.
 • Изберете буквата на вектора на транслацията.
11т. 14. Даден е успоредника ABCD. Намерете неговия образ при транслация с вектор диагонала му AC.
 • Напишете номера на образа в полето за отговор.
11т. 15.
 • На чертежа е представена схема на гирлянд от цветни кръгове с начало в синия кръг и край в червения кръг.
 • Ако си представите, че всеки следващ кръг от гирлянда се получава от предишния чрез транслация с вектор а, посочете всички ВЕРНИ твърдения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!