Упражнение: Осева симетрия. Всичко най-важно


Описание на упражнението

Знаете ли, че осевата симетрия се нарича и огледална симетрия? Това е така, защото образите на обектите при нея са като отражение в огледало. Искате ли да станете добри в построяването на образи на точка, права, отсечка и геометрична фигура при осева симетрия? Да откривате кои са осите на симетрия на различните фигури и други обекти в природата и в живота? Онлайн упражнението по математика за 8. клас "Осева симетрия. Всичко най-важно" ще ви помогне да го направите. Приятно пътуване в огледалния свят на задачите за осева симетрия!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1.
 • Дадена е осева симетрия с ос правата g.
 • Разгледайте чертежа и изберете всички верни твърдения.
5т. 2. Разгледайте чертежа и посочете номера на отсечката, която е образ на отсечката CD при осева симетрия с ос правата m.
5т. 3.
 • Разгледайте чертежа и
 • изберете номера на триъгълника, който е образ на триъгълника ABC при осева симетрия
 • с ос оста Ox на правоъгълна координатна система.
5т. 4. Даден е триъгълника ABC и осева симетрия с ос остта Оy (ординатната ос) на правоъгълна координатна система.
 • Разгледайте чертежа и посочете номера на триъгълника, който е образ на триъгълника ABC при тази осева симетрия.
5т. 5.
 • В правоъгълна координатна система е построена отсечката АВ.
 • Разгледайте чертежа и посочете:
 • а) Образът на отсечката AB при осева симетрия с ос Ох
 • б) Образът на отсечката АВ при осева симетрия с ос Оy
6т. 6.
 • Верни ли са и двете твърдения:
 • Отсечката A'B' е образ на отсечката AB при осева симетрия с ос правата \boldsymbol{l}.
 •  Фигурата AA'B'B е трапец, чиито основи са перпендикулярни на правата \boldsymbol{l}?
6т. 7.
 • Отсечката A'B' е образ на отсечката AB при осева симетрия с ос Oy в правоъгълна координатна система.
 • Ако разстоянието от т. А до остта на симетрия е 2 см., а разстоянието от т. В до остта на симетрия е 6 см.,
 • намерете дължините на отсечките АА' и ВВ'.
 • Напишете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
6т. 8.
 • Отсечката A'B' е образ на отсечката AB при осева симетрия с ос Oх в правоъгълна координатна система.
 • Ако разстоянието от т. А до остта на симетрия е 3 см., а разстоянието от т. В до остта на симетрия е 9 см., намерете дължините на отсечките АА' и ВВ'.
 • Напишете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
6т. 9. Намерете образа на т. M при осева симетрия с ос правата и изберете верния отговор.
6т. 10. Намерете образа на отсечка AB при осева симетрия с ос правата m и изберете номера на тази отсечка.
6т. 11. Изберете номера на триъгълника, който е образ на триъгълник ABC при осева симетрия с ос правата m.
6т. 12.
 • В правоъгълна координатна система е начертана графиката на функцията \boldsymbol{y = x^{2}}.
 • Вярно ли е, че ординатната ос е ос на симетрия на графиката на функцията \boldsymbol{y = x^{2}}?
11т. 13. Разгледайте фигурите (квадрат и равностранен триъгълник) и снимките(пеперудата и сградата с нейното отражение във водата) от чертежа и ги подредете във възходящ ред в зависимост от броя на осите на симетрия на всеки от тях.
 • Поставете номера на фигурата или снимката с най-малък брой оси на симетрия най-отгоре.
11т. 14.
 • В правоъгълна координатна система е начертан трапец AA'B'B, за който знаем, че остта Ох е ос на симетрия.
 • Ако АА' =10 см, ВВ' = 18 см,
 • използвайте чертежа и намерете лицето на трапецa AA'B'B.
 • Напишете полученото число в полето за отговор с цифри, без интервали и допълнителни символи след него.
 
11т. 15.
 • В равностранния триъгълник ABC, AM е медиана към страната BC. Лицето на триъгълника ABC е 30 кв см.
 • Намерете лицето на триъгълника АМС, който е образ на триъгълника AMB при осева симетрия с ос правата, минаваща през AM.
 • Напишете полученото число на празното място в текста, без интервали и допълнителни символи преди и след него.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

19:40 - 23.02.2017

Здравейте, мисля , че условието на 6-та задача е сгрешено, тъй като A'B' не е образ на отсечката AB спрямо оста на симетрия j и разстоянието Bj не е равно на разстоянието jB'. Иначе отговора на въпроса Ви е точно така. На 13 задача оста на симетрия в триъгълника е само една, тъй като триъгълника е равнобедрен и има само една медиана от начертаните. Следователно той трябва да е на второ място.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:54 - 24.02.2017

Благодаря Петре, много ни помагаш, коригирано е.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.