Упражнение: Осева симетрия. Всичко най-важно


Описание на упражнението

Знаете ли, че осевата симетрия се нарича и огледална симетрия? Това е така, защото образите на обектите при нея са като отражение в огледало. Искате ли да станете добри в построяването на образи на точка, права, отсечка и геометрична фигура при осева симетрия? Да откривате кои са осите на симетрия на различните фигури и други обекти в природата и в живота? Онлайн упражнението по математика за 8. клас "Осева симетрия" ще ви помогне да го направите. Приятно пътуване в огледалния свят на задачите за осева симетрия!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дадена е осева симетрия с ос \boldsymbol{l}. Разгледайте чертежа и изберете всички верни твърдения.
5т. 2. Разгледайте чертежа и посочете номера на отсечката, която е образ на отсечката CD при осева симетрия с ос правата m.
5т. 3. Изберете номера на триъгълника, който е образ на триъгълника ABC спрямо оста Ox на правоъгълна координатна система.
5т. 4. Даден е триъгълника ABC и осева симетрия с ос остта Оy (ординатната ос) на правоъгълна координатна система.
 • Посочете номера на триъгълника, който е образ на триъгълника ABC при тази осева симетрия.
5т. 5. На чертежа са изобразени:
 • отсечката AB в правоъгълна координатна система и
 • нейните образи при осева симетрия с осите на координатната система Ox и Оy.
 • Разгледайте чертежа и изберете верните твърдения.
6т. 6. Отсечката A'B' е образ на отсечката AB при осева симетрия с ос правата \boldsymbol{l}. Твърдението: "Фигурата AA'B'B е трапец, чиито основи са перпендикулярни на правата \boldsymbol{l}", e?
6т. 7. В правоъгълна координатна система т. А има координати (-2, 2), а т. B (-6, 6). Намерете координатите на точките A' и B', ако знаете, че отсечката A'B' е образ на отсечката AB при осева симетрия с ос Oy.
 • Напишете получените числа на празните места в текста.
6т. 8. В правоъгълна координатна система т. А' има координати (3, 3), а т. B' (7, 9). Намерете координатите на точките A и B, ако знаете, че отсечката AB е първообраз на отсечката A'B' при осева симетрия с ос Ox.
 • Попълнете получените числа на празните места в текста.
6т. 9. Намерете образа на т. M при осева симетрия с ос правата и изберете верния отговор.
6т. 10. Намерете образа на отсечка AB при осева симетрия с ос правата m и изберете номера на тази отсечка.
6т. 11. Изберете номера на триъгълника, който е образ на триъгълник ABC при осева симетрия с ос правата m.
6т. 12. Вярно ли е, че ординатната ос е ос на симетрия на графиката на функцията \boldsymbol{y = x^{2}}?
11т. 13. Разгледайте фигурите и снимките от чертежа и ги подредете във възходящ ред в зависимост от броя на осите на симетрия на всеки от тях.
 • Поставете номера на фигурата или снимката с най-малък брой оси на симетрия най-отгоре.
11т. 14. В правоъгълна координатна система са дадени т. A (2,5) и т. B(9, 9). Знае се, че т. А'(2, -5) е образ на т. А, а т. B'(9, -9) е образ на т. В при осева симетрия с ос остта Ox.
 • Използвайте чертежа и намерете лицето на трапецa AA'B'B.
 • Напишете полученото число в полето за отговор с цифри, без интервали и допълнителни символи след него.
 
11т. 15. В равностранния триъгълник ABC, AM е медиана към страната BC. Лицето на триъгълника ABC е 30 кв см.
 • Намерете лицето на триъгълника, който е образ на триъгълника AMB при осева симетрия с ос правата, минаваща през AM.
 • Напишете полученото число на празното място в текста, без интервали и допълнителни символи преди и след него.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!