Упражнение: Централна симетрия. Всичко най-важно


Описание на упражнението

От видео урока за централна симетрия видяхте, че  построяването на образи на точка, отсечка и друга геометрична фигура е лесно и забавно. Време е за упражнение! Подготвили сме ви интересни задачи, с които ще затвърдите знанията си за този вид еднаквост, ще намирате образи и първообрази и ще откривате какво става с фигурите при тази симетрия. Направете онлайн упражнението по математика за 8. клас "Централна симетрия" и се подгответе за отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Разгледайте чертежа и изберете всички верни твърдения.
5т. 2. Разгледайте чертежа и изберете точката, която е образ на т. А при централна симетрия с център т. О.
5т. 3. Изберете отсечката от чертежа, която е образ на отсечката AB при централна симетрия с център т.О.
5т. 4. Ако отсечка A'B' е образ на отсечката AB при централна симетрия с център т.О, то вярно ли е че А'О = ОА и B'O = OB?
5т. 5. Даден е триъгълник ABC. Разгледайте чертежа и изберете триъгълника, който е образ на ABC при централна симетрия с център т.О.
6т. 6. Триъгълник ABC е първообраз на триъгълник A'B'C' при централна симетрия с център т.О.
  • Твърдението "Двата триъгълника не са еднакви" е?
 
6т. 7. Даден е триъгълник ABC с периметър 24 сантиметра. Триъгълникът A'B'C' е негов образ при централна симетрия. Намерете на колко сантиметра е равен периметърът на триъгълник A'B'C'.
  • Напишете само полученото число с цифри в полето за отговор, без да добавяте мерната единица.
6т. 8. В правоъгълна координатна система координатите на краищата на отсечката AB са съответно A(-5, 2) и B(5, 2). При централна симетрия с център т. О(0,0) е построен образът на AB отсечката A'B'.
  • Намерете дължината на отсечката A'B' и изберете верните твърдения.
6т. 9. Даден е триъгълник ABC със страна 12 сантиметра и височина към нея 8 сантиметра. Триъгълникът A'B'C' е негов образ при централна симетрия.
  • Намерете на колко квадратни сантиметра е равно лицето на триъгълник A'B'C'.
6т. 10. Намерете дължините на страните на триъгълник ABC и неговия периметър, ако знаете, че триъгълник A'B'C' е негов образ при централна симетрия и A'B' = c, A'C' = b и B'C' = a.
  • Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
6т. 11. Разгледайте чертежа и изберете точките, които са първообраз на т. А2 и т. А".
  • Изберете верните отговори.
6т. 12. В правоъгълна координатна система координатите на т. А са (0,4), а на т. B са (0, -2). Ако т. B е образ на т. А при централна симетрия с център точка C, като използвате чертежа, намерете координатите на точката C.
  • Напишете получените числа за координатите на точката на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
11т. 13. Даден е квадрата ABCD. Изберете чертежа, който изобразява неговия образ при централна симетрия с център точка О.
11т. 14. Даден е успоредник ABCD, диагоналите на който се пресичат в т.О. Ако знаете, че точка C е образ на точка А при централна симетрия, а точка D е първообраз на точка B при същата централна симетрия, посочете коя е точката, която е център на тази симетрия.
  • Запишете само буквата на точката, която е отговор на задачата.
11т. 15. Даден е триъгълникът ABC, чиито върхове имат координати в правоъгълна координатна система са съответно А(-2,0), B(0,4) и C(0,0). Намерете координатите на точките, които са върхове на триъгълника A'B'C', който е образ на ABC при централна симетрия с център началото на координатната система.
  • Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

21:35 - 24.01.2016

Супер тест и добри уроци.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+3
Профилна снимка

Ученик

21:17 - 19.03.2016

имам 100 точки
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.