Упражнение: Perfekt - словоред на съобщително и въпросително изречение


Описание на упражнението

С помощта на онлайн упражнението "Perfekt - словоред на съобщително и въпросително изречение" ("Perfekt - Wortfolge im Aussagesatz und im Fragesatz") за ниво А2 ще проверите знанията си за словореда на изреченията в Perfekt. Коя част на сказуемото стои на второ място в съобщителното изречение и коя - на последно място? Съществува ли разлика между словореда на въпросителните изречения в сегашно време (Präsens) и минало време (Perfekt)? Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Мястото на спрегнатата част на сказуемото е едно и също за съобщителното изречение в Präsens и Perfekt.
5т. 2. Спомагателният глагол, с който даден глагол образува Perfekt, влияе върху словореда на изречението.
5т. 3. Допълнете правилото.
  • В съобщителното изречение в Perfekt миналото страдателно причастие (Partizip Perfekt) стои ... .
5т. 4. В Perfekt въпросителното изречение без въпросителна дума започва с Partizip Perfekt.
5т. 5. Както във въпросителните изречения в Perfekt, така и в съобщителните изречения в Perfekt миналото страдателно причастие (Partizip Perfekt) стои на последно място.
6т. 6. Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Am ... .
6т. 7. Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Seine ... .
6т. 8. Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Wie lange ... ?
6т. 9. Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Was ... ?
6т. 10. Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Bist ...?
6т. 11. Как продължава изречението? Подредете частите му.
  • Haben ...?
6т. 12. Кои въпроси могат да се зададат към даденото изречение?
  • Meine Schwester ist am Vormittag zum Frisör gegangen.
11т. 13. Словоредът на кои изречения е неправилен?
11т. 14. Словоредът на кои изречения е неправилен?
11т. 15. Словоредът на кои изречения е неправилен?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!