Упражнение: Азот и азотни съединиения. Пробно контролно


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема " Азот и азотни съединения. Пробно контролно" в което с много въпроси и задачи ще преговорите свойствата на азота и неговите съединения. Не сте сигурни при изписването на уравненията за свойствата на азота, неговите оксиди и азотната киселина? В какво се изразява окислителното действие на азотната киселина? Притеснява ви употребата на нитратите като азотни торове? След като направите този тест ще изчезнат всякакви притеснения и ще сте подготвени за отличен резултат при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете формулите с верните наименования.
5т. 2. Свържете съединенията с химичния им характер.
5т. 3. Свържете веществата с вида им.
5т. 4. Азотната киселина НЕ реагира с:
5т. 5. С прехода N_2\rightarrow NO\rightarrow NO_2\rightarrow HNO_3\rightarrow NO_3^- е изразена биологичната фиксация от кръговрата на азота в природата.
6т. 6. Калиев нитрат (калиева селитра) се получава при взаимодействие на азотна киселина с:
6т. 7. Допишете уравненията (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 8. Допишете уравненията, изразяващи прехода NH_4Cl\rightarrow NH_3\rightarrow NO, като използвате латиница и арабски цифри.
6т. 9. Допишете уравненията, изразяващи прехода NO\rightarrow NO_2\rightarrow HNO_3 (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 10. За осъществяване на прехода HNO_3\rightarrow Ca(NO_3)_2 възможните взаимодействия са с:
6т. 11. От амоняк може да се получи азот чрез:
6т. 12. Допишете уравненията на етапите на взаимодействие на мед с концентрирана азотна киселина (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 13. На контролната работа в училище имате задача да изразите по 3 начина получаването на NaNO_2. Подберете верните варианти от предложените.
11т. 14. Сребърни бижута не може да се почистват от черните налепи по тях като престояват продължително време в концентрирана азотна киселина, защото:
11т. 15. Автомобилните двигатели изпускат в изгорелите газове смес от азотни оксиди. Тези оксиди се доокисляват до азотен диоксид, който не трябва да се съдържа в атмосферния въздух, защото с кислорода и влагата от въздуха образува азотна киселина и така става част от киселинните дъждове. За да се избегне този ефект в съвременните автомобили се слагат катализаторни уредби. Вие сте конструктор на автомобилен катализатор. Целта ви е да превърнете азотните оксиди в:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!