Упражнение: Азот. Физични и химични свойства - част 2


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9 клас на тема "Азот. Физични и химични свойства - част 2", с който ще проверите знанията си за разпространението, значението, физичните и химични свойства на азота. В кои химични взаимодействие азотът се проявява като окислител, а в кои като редуктор? Какво наричаме "азотна наркоза", какви са проявленията и кога настъпват? Ако не сте сигурни в отговорите на тези въпроси, направете този тест и всички притеснения по темата ще изчезнат. Упражнението ще ви помогне да се подготвите отлично и за изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За азота НЕ са верни твърденията:
5т. 2. Простото вещество азот има двуатомни молекули и се записва с молекулна формула N_2.
5т. 3. Азотът се втечнява при:
5т. 4. Азотът взаимодейства с:
5т. 5. Водолазите дишат смес от хелий и кислород.
6т. 6. За показаното на схемата изображение са верни твърденията:
6т. 7. Междумолекулните взаимодействия между неполярни молекули са по-силни от силите на привличане между полярни молекули.
6т. 8. Най-важното химично свойство на азота е взаимодействие с:
6т. 9. За реакцията, означена на схемата, НЕ са верни твърденията:
6т. 10. Допишете уравнението за взаимодействие на магнезий с азот  и наименувайте полученото съединение.
  • Използвайте кирилица, латиница и арабски цифри.
6т. 11. Във взаимодействията си с водород и метали азотът се проявява:
6т. 12.  Посочете грешките в уравнението, дадено в схемата.
11т. 13. На снимката е показано свредло от стомана, покрито с нитрид. За нитрида са верни твърденията:
11т. 14. "Азотна наркоза" се получава в резултат на намаляване на разтвореното в кръвта количество азот. Наблюдава се при водолазите, които дишат смес от хелий и кислород.
11т. 15. В два цилиндъра отделно са поставени кислород и азот. Как ще установите кой газ в кой цилиндър се намира?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!