Упражнение: Декартова координатна система. Координати на точка


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Декартова координатна система. Координати на точка" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли коя система се нарича декартова координатна система. Коя е абцисната ос и коя ординатната ос? Какво наричаме абциса и ордината на точка? Решете задачите от теста и се упражнете да изобразявате точка по зададени координати, упражнете се да определяте в кой квадрант се намира зададена точка. Станете по-добри и по-уверени по математика в 6 клас. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете текста, като подберете подходящите думи и ги поставите на правилното място:
  • перпендикулярни, правоъгълна, отсечка, общо
5т. 2. Попълнете текста с липсващите термини (абцисна, ординатна).
5т. 3. Вярно ли е, че перпендикулярът, спуснат от произволна точка в равнината към абцисната ос Ох, се нарича абциса, към ординатната ос Оу - ордината.
5т. 4. Попълнете с липсващите термини (наредена, координати).
5т. 5. Попълнете с липсващите думи.
6т. 6. Записът М(-4;2) за точка М означава:
6т. 7. Вярно ли е, че координатите (-2;3) и (3;-2) определят една и съща точка в равнината?
6т. 8. В кой квадрант се намират точките А(-4;2) и В(-1,5;-2)?
6т. 9. Свържете правилно съответния квадрант със знаците на координатите на точките в този квадрант.
6т. 10. Дадени са точките A(1;2), B(-2;3), C(-2;-4), D(3;-3), E(5,-1). Кои от точките са в един и същи квадрант?
6т. 11. На чертежа са дадени точките A, B, C, D, E. Определете координатите на т. В и т. Е.
6т. 12. Дадена е точка В(-2;3). Ако разменим абцисата и ординатата на т.В, в кой квадрант ще се намира новата точка?
11т. 13. В координатна система с мерна единица 1 см. изобразете точките А(2;0) и B(6;0). Каква е дължината на отсечката АВ?
11т. 14. В декартова координатна система изобразете точките А(-2;-2) и C(0;4). Какви координати трябва да има точка В, за да бъде триъгълник АBC равнобедрен с бедро АС и основа АB?
11т. 15. Изобразете в декартова координатна система точките A(1;4), B(3;6), C(7;4), D(8;2), E(12;3), F(12;6). Свържете последователно точките А, B, C, D, E, F, C. Очертанието на кое съзвездие получихте?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

19:38 - 15.12.2015

5
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

11:24 - 17.01.2016

имам 100/100 точки ;-)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

12:55 - 10.01.2016

5,34 :)
Профилна снимка

Ученик

13:45 - 10.01.2016

аз имам 6.00
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

19:50 - 06.12.2015

Здравейте. няма ли грешка в отговорите на 9 задача.
-2
Профилна снимка

Ученик

20:21 - 11.12.2015

ne
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.