Упражнение: Изопроцеси при идеален газ


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Изопроцеси при идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои са изопроцесите? Можете ли да ги описвате? Какво гласят законите за изопроцесите? Как се изобразяват графично? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Изопроцесите представляват топлинни процеси, при които една от основните величини се променя, а другите две са постоянни.
5т. 2. Кой процес се нарича изобарен?
  • Процес, протичащ при:
 
5т. 3. При изохорен процес е валиден законът на:
5т. 4. Законът при изотермен процес може да се запише във вида:
5т. 5. Законите при изопроцесите се изпълняват точно:
6т. 6. На графиките е показана зависимостта на налягането на идеален газ от абсолютната температура за различни процеси. На коя графика е представен изохорен процес? 
6т. 7. Балоните на електрическите лампи с нагряваща се нишка се напълват със смес от газовете азот и аргон. Какъв процес протича след изключване на лампа, светила дълго време? Кои величини се изменят?
6т. 8. На фигурата е показан съд, в който е затворен газ чрез подвижно бутало. Съдът се нагрява на котлон. Кое уравнение се отнася за процеса, който се извършва с газа? 
6т. 9. Газ увеличава изотермно обема си от 3 литра до 9 литра. Налягането при това се понижава до 20 Ра. Колко е било първоначалното налягане на газа?
6т. 10. На графиката е представена зависимостта на обема от температурата за четири еднакви маси въздух с една и съща начална температура. Кой процес се извършва при най- голямо налягане? 
6т. 11. Обемът на газ, в който протича изобарен процес, се увеличава два пъти. Какво е отношението между температурите на газа в началното  и крайното състояние?
6т. 12. Метален съд е напълнен с газ при налягане 40 кРа. Температурата на газа намалява 4 пъти. Какво е налягането на газа след охлаждането?
11т. 13. Балон, пълен с въздух, има обем 1,5 dm^{3}  при температура 27^{0}C на сянка. След преместването му на слънце температурата му се увеличава до 57^{0}C . Колко става неговият обем? Налягането в балона е постоянно.
11т. 14. При изохорно нагряване на дадено количество идеален газ, налягането на газа нараства 2 пъти, а температурата му се повишава с 10 К . Колко е началната температура на газа?
11т. 15. При нормални условия (температура 0^{0}C и налягане 1 atm) плътността на въздуха е 1,29 \frac{kg}{m^{3}}. Намерете плътността на въздуха при налягане 7 atm (такова е приблизително налягането в гумите на автобусите) и температура 0^{0}C.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

22:47 - 27.04.2017

Във въпрос 7 се получава така, че на двата последни пропуска отговорите могат да си разменят местата. Може да го направите по-пояснително.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.