Упражнение: Идеален газ


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кой газ се нарича идеален? Кои величини определят състоянието на газа? Какво представляват изопроцесите? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от посочените величини не е основен параметър, определящ състоянието на газа?
5т. 2. Идеалният газ е реално съществуващ газ.
5т. 3. Идеален се нарича газът:
5т. 4. Изопроцесите представляват топлинни процеси, при които:
5т. 5. Вярното твърдение за изотермен процес е:
6т. 6. Молекулите на идеалния газ нямат потенциална енергия.
6т. 7. В цилиндър с бутало е затворен идеален газ. Какъв процес се извършва с газа при неговото свиване?
6т. 8. Може ли да се напълни съд до половината с газ?
6т. 9. Газ се намира в колба, съединена с дълга хоризонтална стъклена тръбичка. В тръбичката има капка живак, която плътно затваря въздуха, намиращ се в колбата. Какво ще стане, ако обхванем с ръка колбата?
6т. 10. Когато напомпвате футболна топка или я оставите да се нагрее от слънцето, тя изглежда по-твърда. Коя величина не се изменя и какъв е видът на процеса?
6т. 11. Въздухът може да се разглежда като идеален газ при:
6т. 12. При изохорно нагряване на газа се увеличава:
11т. 13. В таблицата са дадени плътностите на различни газове при нормално атмосферно налягане. Подредете газовете според скоростта на молекулите им, като започнете с най-ниската.
11т. 14. Какво става с детско балонче, напълнено с въздух, при издигане във височина?
11т. 15. Защо електрическите лампи се пълнят с инертни газове при налягане по-малко от атмосферното?
  • В работен режим, когато газът в балона се нагрява:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!