Упражнение: Първи принцип на термодинамиката


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Първи принцип на термодинамиката“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои са начините, по които може да се измени вътрешната енергия на едно тяло? Какво гласи първият принцип на термодинамиката? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Механичната енергия на едно тяло е равна на сумата от кинетичната и потенциалната енергия на тялото. Вътрешната енергия на тялото е равна на сумата от кинетичната и потенциалната енергия на градивните частици на тялото. Чрез топлообмен се изменя:
5т. 2. Вътрешната енергия на едно тяло зависи от потенциалната енергия на градивните му частици.
5т. 3. Външна сила извършва работа А върху газ. Работата А на външната сила е равна на изменението на:
5т. 4. Кое е вярното твърдение за работата на външната сила А и работата, извършена от газа {A}'?
5т. 5. Коя зависимост изразява първия принцип на термодинамиката?
6т. 6. Кое от следните твърдения най-точно характеризира първия принцип на термодинамиката?
  • Първият принцип на термодинамиката изразява:
6т. 7. Нека имаме две шишета с вода. Първото сме охладили и от него е попучен 1 J количество топлина. Второто шише сме преместили на по-висок рафт, извършвайки работа 1 J. Изменила ли се е вътрешната енергия на водата в първото и второто шише?
6т. 8. След изпиляване на метален детайл, пилата се нагряла. По какъв начин се е изменила вътрешната енергия на пилата?
6т. 9. Газ извършва работа 600 J. Колко е работата на външните сили?
6т. 10. Газ получава количество топлина 100 J и външните сили извършват над него работа 400 J. С колко се е променила вътрешната му енергия?
6т. 11. Газ получава 600 J количество топлина и разширявайки се, извършва 300 J работа. С колко се е изменила вътрешната енергия на газа?
6т. 12. Газ получава топлина 3 MJ и вътрешната му енергия се променя с 1,5 MJ. Работата, която извършва газът е:
11т. 13. С дадено количество газ се извършва процес, при който газът не обменя топлина с околната среда. Колко е изменението на вътрешната енергия на газа, ако положителната работа 8 J се извършва: а) от външните сили и б) от газа?
  • Подредете правилно изречението.
11т. 14. При разширение на определено количество газ, предизвикано от нагряване на газа, е предадено количество топлина 150 kJ. При това газът е действал върху подвижно бутало с постоянна сила 400 000 N и буталото се е преместило на разстояние 30 cm. С колко се е изменила вътрешната енергия на газа?
11т. 15. Ако сутрин бягате 1 час за здраве, организмът ви ще изгори хранителни продукти с обща калоричност около 500 kcal. Колко джаула механична работа извършвате при бягането, ако в работа се преобразува около 15 % от отделената енергия? Диетолозите използват единицата kcal (килокалория) за определяне на отделеното при изгарянето на хранителните продукти количество топлина (калоричност на храните). 1 kcal = 4 180 J

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!