Упражнение: Топлообмен


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Топлообмен“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кога се установява топлинно равновесие? Как може да се наруши то? Кои са начините за промяна на вътрешната енергия на телата? Можете ли да обяснявате как се извършва топлообмен? С коя величина се характеризира той? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. При промяна на вътрешната енергия на телата може да се наруши топлинното равновесие.
5т. 2. Попълнете празните места в текста така, че да получите вярно твърдение.
5т. 3. Топлообмен е:
5т. 4. За описание на топлообмена между две тела използваме величината:
5т. 5. Мерната единица за количество топлина е:
6т. 6. Колко грешки са допуснати в следното твърдение?
  • "При топлообмен тялото с по-голямо количество топлина отдава част от температурата си на тялото с по-малка маса и топлообменът завършва, когато се изравнят вътрешните енергии на двете тела."
6т. 7. Нагрято метално тяло е пуснато в съд със студена вода. За топлообмена между водата и нагрятото тяло НЕ е вярно, че:
6т. 8. При изравняване на температурите при топлообмен градивните частици престават да се движат.
6т. 9. Тяло с температура 20^{0}C, което не е в топлинен контакт с други тела, се разделя на две равни части. Колко е тяхната температура?
6т. 10. При нагряване на тяло му е отдадено количество топлина равно на 500 J. Как се е изменила неговата вътрешна енергия?
6т. 11. В кой от посочените случаи автомобилна гума при движение ще се нагрява повече?
6т. 12. Иван прави ремонт на старата къща на село. Той е оставил в багажника на колата метален инструмент, дървена дъска и шише с вода. След като колата е стояла на слънце в продължение на четири часа, температурата вътре достига около 45^{0}C. Какво се случва с предметите в колата?
  • Отговорете като напишете в празните полета "Да" или "Не" за всяко твърдение.
11т. 13. При удар с чук върху стоманена плоча чукът отскача, а при удар върху оловна плоча - не. Следователно промяната на вътрешната енергия е по-голяма при удара на чука върху оловната плоча.
11т. 14. В трите съда температурата на водата се е повишила с един градус. В кой съд водата е получила най-малко количество топлина?
11т. 15. На фигурата е представена графика за нагряването на вода и керосин. Масата на водата и керосина е еднаква. Нагревателите също са еднакви.
  • Как се изменя температурата на керосина 40 секунди след началото на нагряването?
  • Колко време е необходимо за нагряване на водата с 20^{0}C?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!