Упражнение: Вътрешна енергия


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Вътрешна енергия“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява брауновото движение? От какво зависи кинетичната и потенциалната енергия на градивните частици? На какво е равна вътрешната енергия на едно тяло? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Робърт Браун наблюдава под микроскоп движението на отделни молекули.
5т. 2. Брауновите частици са съставени от:
5т. 3. Коя от изброените думи ще използвате, за да характеризирате брауновото движение?
5т. 4. Вътрешната енергия на едно тяло е свързана с:
5т. 5. Кинетичната енергия зависи от:
6т. 6. Брауновото движение е доказателство, че:
6т. 7. Стойността на коя от следните величини НЕ зависи от масата на телата?
6т. 8. Кинетичната енергия на градивните частици се изменя при:
6т. 9. Дете хвърля топка, която се издига на 1 метър над земната повърхност. Променя ли се вътрешната енергия на топката?
6т. 10. Какво е брауновото движение в по-плътни течности?
6т. 11. В кой случай (газове, течности или твърди тела) може да се пренебрегне потенциалната енергия на взаимодействие на молекулите?
6т. 12. Вътрешната енергия на газ при неговото втечняване намалява.
11т. 13. Двете блокчета с различни маси и еднаква температура са от желязо. Кое твърдение за вътрешната им енергия е вярно? 
11т. 14. Изменя ли се вътрешната енергия на еластична пружина при разтягането й?
11т. 15. Снаряд излетял на височина 500 m и достигнал скорост 100 m/s. Сравнете кинетичната и потенциалната енергия на частиците на снаряда.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!