Упражнение: Лице на триъгълник. Решаване на задачи


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Лице на триъгълник. Решаване на задачи". Тук ще можете да намирате лице на тъпоъгълен триъгълник. Ще откриете верни или грешни твърдения. Ще се упражните да пресмятате лица на комбинирани фигури, съставени от триъгълници и правоъгълници. Ще решите няколко практични задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За да пресметнем лицето на тъпоъгълен триъгълник, е необходимо да знаем:
5т. 2. Намерете лицето на тъпоъгълен триъгълник със страна 4,5 см и височина към нея 1,2 см.
5т. 3. Вярно ли е, че лицето на \large \triangle ABC от фигурата може да се намери, като от лицето на \large \triangle AC_{1}C  се извади лицето на  \large \triangle BC_{1}C?
5т. 4. За лицето на триъгълника от фигурата е вярно, че:
5т. 5. Пресметнете лицето на тъпоъгълния триъгълник.
6т. 6. Как ще се промени лицето на триъгълник, ако увеличим страната му четири пъти?
6т. 7. На чертежа триъгълник АВС е тъпоъгълен с тъп ъгъл при върха В. Намерете лицето на триъгълника, използвайки дадените размери от фигурата.
6т. 8. Намерете лицето S на триъгълника АВС, ако страната на едно квадратче е 1 см.
6т. 9. Намерете лицето на тъпоъгълен триъгълник по дадени: b = 0,06 м и \large h_{b}=2,7 см.
6т. 10. Намерете лицата на триъгълниците АВС и АСD и ги сравнете.
6т. 11. Триъгълник има страна 28 см, а височината към тази страна е равна на \large \frac{3}{14} от нея. Колко квадратни сантиметра е лицето на триъгълника? Упътване: Намерете височината на триъгълника: \frac{3}{14} . 28.
6т. 12. В триъгълник АВС страната АВ е 3,5 см и височината към нея е 5 см. В триъгълника PQR страната PQ е 7 см и височината към нея е 5 см.
  • Колко пъти лицето на \large \triangle PQR е по-голямо от лицето на \large \triangle ABC?
11т. 13. За домашна работа Росен имал да начертае фигура, съставена от два различни триъгълника с обща страна и да намери лицето на фигурата. Колко е лицето на фигурата, която Росен е начертал?
11т. 14. Колко декара е площта на парцел с формата и размерите, показани на фигурата? Упътване: Намерете площта като сума от лицата на познати фигури. 1 дка = 1 000 кв.м.
11т. 15. На фасадата на сграда на фирма трябва да се постави емблема на фирмата, състояща се от две еднакви части от по два триъгълника. Изработването на емблемата от метал струва по 300 лв за квадратен метър.
  • Колко лева ще струва изработването на емблемата на фирмата?
Упътване: 1/ Намерете лицето на едната фигура, съставена от двата малки триъгълника от емблемата. 2/ Умножете по 2 броя, превърнете в кв.м.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!