Упражнение: Средна отсечка в триъгълник. Важни задачи. Част 1


Описание на упражнението

Видяхте вече, че средната отсечка в триъгълник е една отсечка с много интересни свойства. От видео урока научихте как се решават задачи за намиране на периметър и лице на триъгълник с помощта на тези свойства. Е, време е вече да проверите и затвърдите тези знания с онлайн упражнението по математика за 8. клас "Средна отсечка в триъгълник. Задачи - част 1". Решете задачите от теста и си осигурете отлично представяне в часовете по математика в училище! Учете с усмивка и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В триъгълника ABC, AB = 9 см, BC = 8 см, AC = 6 см.
 • Намерете периметъра на триъгълника, образуван от средните отсечки в него, ако знаете, че т. М е среда на AC, т. N е среда на BC, а т. P е среда на AB.
5т. 2. Точките P, Q и R са среди съответно на страните AB, BC и CA в триъгълника ABC.
 • Ако периметъра на триъгълника PQR е 17 см, намерете на колко е равен периметъра на триъгълника ABC и запишете полученото число в полето за отговор.
5т. 3. В триъгълника ABC, т. P е среда на AB, т. Е е среда на BC, AC = 12 см.
 • Ако периметърът на четириъгълника APEC e 24 см, на колко е равен периметърът на триъгълник ABC?
5т. 4. В триъгълника DEF, точките P, R, Q са среди съответно на страните DE, EF и FD.
 • Намерете лицето на триъгълник DEF, ако знаете, че лицето на триъгълник PRQ е 15 квадратни сантиметра.
5т. 5. В триъгълника ABC точките P, R, Q са среди съответно на страните AB, BC и AC.
 • Намерете лицето на триъгълник PRQ, ако знаете, че лицето на триъгълник ABC е 48 квадратни сантиметра.
6т. 6. В триъгълника ABC точките P, Q и R са среди съответно на страните AB, BC и CA. Вярно ли е, че:
 • \boldsymbol{P_{ABC} = 2P_{PQR}}
6т. 7. В произволен четириъгълник ABCD, диагоналите AC и BD имат дължини съответно 12 см и 16 см. Точките M, N, P, Q са съответно среди на страните AB, BC, CD и AD.
 • Намерете периметъра на четириъгълника MNPQ.
6т. 8. В равнобедрения триъгълник CDF (CF=DF), MN е средна отсечка, успоредна на основата. Ако MN = 7 см, а P_{MCDN} = 46 см, намерете бедрото на триъгълника.
6т. 9. В триъгълника ABC точките P, N и M са среди съответно на страните AB, BC и CA.
 • Посочете всички ГРЕШНИ твърдения.
6т. 10. В триъгълника ABC, точките P, M, N са среди съответно на страните AB, AC и BC. Дадено е, че лицето на триъгълник MNP е 10 квадратни метра.
 • Свържете задачите с техните отговори, така че да се получат правилни твърдения.
6т. 11. В триъгълника ABC точките P, N и M са среди съответно на страните AB, BC и CA. Вярно ли е твърдението:
 • \boldsymbol{S_{MPBN} = \frac{1}{2}S_{ABC}}
6т. 12. В квадрата ABCD точките M, N, E, F са среди съответно на страните AB, BC, CD и DA. Вярно ли е, че:
 • \boldsymbol{S_{FDE} = S_{ENC} = S_{MNB} = S_{AMF }= \frac{1}{8}S_{ABCD}} 
11т. 13. В градинка с форма на квадрат има цветна леха, която е образувана от средите на страните на градинката, както е показано на чертежа.
 • Намерете площта на цветната леха, ако знаете, че площта на градинката е 12 квадратни метра. 
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 14. В триъгълника ABC, CH е височина, а точките M и N са среди съответно на AC и BC. През т. M е построена права успоредна на CH, която пресича AB в т. S. През т. N е построена права успоредна на CH, която пресича AB в т. T. Ако \boldsymbol{S_{ABC} = k}, намерете на колко е равно лицето на четириъгълника NMST.
 • \boldsymbol{S_{NMST}} = ?
11т. 15. През ваканцията Боян бил на школа по математика във вилно селище "Малина" в Боровец. При пристигането си получил задача, която трябвало да реши, за да получи ключ от къщата, в която щял да пребивава по време на школата.
 • Задачата била следната: На чертежа е дадена снимка на къща "Малина 10". Предната част на къщата е равнобедрен триъгълник ABC, в който MN е средна отсечка.
 • Ако знаете, че PQ е средна отсечка в триъгълник MNC, AB = 8 метра и P_{ABPQ} e 22 метра, намерете \boldsymbol{P_{ABC}} =?
 • Напишете полученото от Боян число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

18:15 - 30.09.2016

Здравейте, Уча.се! Искам да ви кажа, че мисля, че има грешка на отговора на 15 задача. Според мен отговорът не е 28 метра, а е 24 метра. Означаваме CP=CQ=PM=QN=a; AM=BN=2a; AB=8 => MN= 4 => PQ=2. P(ABPQ)=22=8+2+2a+a+2a+a=10+6a => a=2 => P(ABC)=AB(8)+BC(4a=8)+AC(BC=8)=3*8=24 метра!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.