Упражнение: Плаване на телата


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Плаване на телата“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Защо плават телата? Каква е посоката на изтласкващата сила? От какво зависи Архимедовата сила? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На потопените в течност тела действа изтласкваща сила, която е насочена:
5т. 2. Попълнете празните места в текста.
5т. 3. С коя от формулите може да се пресметне изтласкващата сила?
5т. 4. Изтласкващата сила НЕ зависи от:
5т. 5. Когато в потопеното тяло няма кухини, изтласкващата сила не зависи от формата му.
6т. 6. Силомер 1 показва 19,6 N, а силомер 2 - 9,8 N. Каква изтласкваща сила действа на тялото?
6т. 7. Масата на едно парче желязо е равна на масата на една тухла. Ако ги потопим във вода, ще им действа една и съща изтласкваща сила.
6т. 8. Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
6т. 9. Колко е изтласкващата сила, която действа на тяло с обем 0,0001 m^{3}, ако е потопено в спирт? Плътността на спирта е 790 \frac{kg}{m^{3}} .
6т. 10. На тяло, потопено във вода действа изтласкваща сила 100 N. Какъв е обемът на тялото? Плътността на водата е 1 000 \frac{kg}{m^{3}} .
6т. 11. В каква вода е по-лесно да се плува - в речна или в морска?
6т. 12. Три еднакви метални топчета са завързани на нишки и потопени на различна дълбочина в съд с вода. Еднакви ли са изтласкващите сили, действащи на топчетата?
11т. 13. Самолет лети на височина 10 000 m, където атмосферното налягане е около 30 000 Ра. Налягането на въздуха в самолета е 100 000 Ра. Колко е резултантната сила на натиск на въздуха върху един от прозорците на самолета, чиято площ е 0,06 m^{2}?
11т. 14. Стоманено въже издържа натоварване 40 000 N. Може ли това въже да удържи под вода бетонен блок с обем 5 m^{3} и плътност 2 400 \frac{kg}{m^{3}} ? Плътността на водата е 1 000 \frac{kg}{m^{3}}.  Приемете земното ускорение за 10 \frac{m}{s^{2}} . Указание: Силата, с която въжето държи бетонния блок е F=G-F_{a} , където G=m.g=\rho _{b}.V_{b}.g (\rho _{b},V_{b} - плътност и обем на бетонния блок).
11т. 15. Дървено кубче с ръб 8 cm плава в нефт, така че 1/4 от него е над нефта. Колко е големината на изтласкващата сила, която действа на кубчето? Плътността на нефта е 800 \frac{kg}{m^{3}} . Приемете земното ускорение за 10 \frac{m}{s^{2}} .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!