Упражнение: Манометри и барометри


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Манометри и барометри“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се изменят нивата на течността в U – видната тръба на манометъра? С какво измерваме атмосферно налягане? Как се измерва налягане с тръбата на Торичели? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста.
5т. 2. При измерване с помощта на манометър с течност, за налягането съдим по еднаквите нива на течността в колената.
5т. 3. Първият успешен опит за измерване на атмосферното налягане е направил:
5т. 4. По коя формула може да се определи налягането на газа в отворения манометър с течност?
5т. 5. Нормалното атмосферно налягане, измерено на морското равнище, е равно на налягането на:
6т. 6. Защо атмосферното налягане НЕ може да се пресмята, както се пресмята хидростатичното налягане?
6т. 7. В двата съда на фигурата има живак. Кой от тях е на по- голяма надморска височина?
6т. 8. Отвореният манометър е напълнен с вода с плътност 1 000 \frac{kg}{m^{3}} . С колко паскала налягането на газа е по-голямо от атмосферното налягане? Приемете земното ускорение за 10 \frac{m}{s^{2}} .
6т. 9. Определете атмосферното налягане, ако височината на живачния стълб в тръбата на Торичели е 72 cm. Плътността на живака е 13 600 \frac{kg}{m^{3}} . Приемете земното ускорение за 10 \frac{m}{s^{2}} .
6т. 10. Ще има ли разлика във височините на живачните стълбове в барометрични тръби (на Торичели) с различен диаметър при постоянно атмосферно налягане?
6т. 11. Защо в барометрите се използва живак, а не се използва вода?
6т. 12. Графиката показва как се изменя атмосферното налягане с височината. Приблизително колко пъти атмосферното налягане в гр. Доспат (1 000 m) е по-голямо от налягането на връх Еверест (8 848 m)? 
11т. 13. От две еднакви U - видни тръби са направени отворени манометри. В едната тръба е налята вода, а в другата - същият обем живак.
  • Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
11т. 14. С колко дълга тръба трябва да разполагаме, ако искаме да направим опита на Торичели не с живак, а с вода?
11т. 15. При венозна инжекция, за да навлезе лекарственият разтвор в кръвта, неговото налягане трябва да е по-голямо от налягането на кръвта.
  • На картинката е показано кръвопреливане. При какви стойности на височината h ще се изпълнява това условие, ако налягането на кръвта във вената е с 3 000 Ра по-голямо от външното атмосферно налягане? Плътността на разтвора е 1 000 \frac{kg}{m^{3}} . Приемете земното ускорение за 10 \frac{m}{s^{2}} . 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!